Faktura korygująca w przypadku leasingu

Kategoria: Finanse w firmie
Data: 18-08-2013 r.

Leasingodawcy spełniający warunki do skorygowania rozliczenia podatku od towarów i usług w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej mogą wystawić fakturę korygującą podatek VAT – tak wynika z nowej interpretacji ogólnej ministra finansów.

Wyrok TSUE z 17 stycznia 2013 r. (C-224/11) dotyczący opodatkowania VAT ubezpieczenia przedmiotu umowy leasingu zmienił wykładnię przepisów prawa przyjętą przez Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z 8 listopada 2010 r. (I FPS 3/10). W związku z tym minister finansów wydał interpretację ogólną z 26 czerwca 2013 r. (nr PT3/033/1/101/AEW/13/63224). Wyjaśnia ona, jak powinni postąpić leasingodawcy, którzy opodatkowali ubezpieczenie przedmiotu leasingu łącznie z usługą leasingu.

W uchwale z 8 listopada 2010 r. NSA orzekł, że firma leasingowa powinna płacić VAT od całości usługi, czyli zarówno od usługi leasingu, jak i od ubezpieczenia przedmiotu leasingu. W wyniku tego stanowiska wiele firm leasingowych wystawiało faktury korygujące i przesyłało leasingobiorcom faktury opodatkowujące ubezpieczenie przedmiotu leasingu. Następnie na podstawie tych faktur leasingobiorcy odliczali podatek naliczony. Jednak kwestia opodatkowania ubezpieczenia przedmiotu leasingu nadal budziła wątpliwości.

Jeden ze składów orzekających NSA zdecydował się na skierowanie do TSUE pytania prejudycjalnego następującej treści: czy usługę ubezpieczenia przedmiotu leasingu oraz usługę leasingu należy traktować jako dwie odrębne usługi czy jako jedną usługę kompleksową?

Rozstrzygając sprawę, TSUE w wyroku z 17 stycznia 2013 r. (sprawa C-224/11) stwierdził, że świadczenie usługi leasingu oraz refakturowanie kosztów usługi ubezpieczeniowej przedmiotu leasingu należy uznać za dwa oddzielne świadczenia. W świetle przedmiotowego orzeczenia trybunału, które jest częścią krajowego porządku prawnego, dotychczasowe stanowisko NSA stało się nieprawidłowe.

Jednocześnie należało wyjaśnić, jak powinny postąpić firmy leasingowe, które na skutek uchwały NSA wystawiły faktury korygujące i opodatkowały VAT również usługi ubezpieczenia przedmiotu leasingu. Stąd minister finansów wydał interpretację ogólną, w której wyjaśnił, jak powinni postępować leasingodawcy i leasingobiorcy.

Sposoby rozliczenia leasingodawców

Odnośnie do rozliczenia podatku należnego minister wyjaśnił, że w przypadku gdy, leasingodawca:

 • wystawił fakturę korygującą, opodatkowując usługę ubezpieczenia leasingu tak jak usługę leasingu i wynikający z tej korekty dodatkowy ciężar podatku VAT został przerzucony na leasingobiorcę (zastosowanie metody „od stu”), leasingodawca może ponownie wystawić fakturę korygującą oraz rozliczyć tę korektę w bieżącej deklaracji podatkowej. Przy czym warunkiem skorzystania z tego rozwiązania jest uprzedni zwrot leasingobiorcy części ceny odpowiadającej kwocie doliczonego mu wcześniej podatku VAT;

 • wystawił fakturę korygującą, opodatkowując usługę ubezpieczenia leasingu tak jak usługę leasingu i faktura korygująca uwzględniała kwotę brutto (zastosowanie metody „w stu”), czyli cena pozostała bez zmian i tym samym leasingodawca przyjął na siebie ciężar podatku w korygowanej części, podatnik może wystawić fakturę korygującą oraz rozliczyć tę korektę w bieżącej deklaracji podatkowej;

 • przejął na siebie ciężar podatku i uiścił podatek VAT (z tytułu opodatkowania usługi ubezpieczenia leasingu tak jak usługi leasingu) i nie udokumentował tej zmiany fakturą korygującą, może skorygować podatek VAT i rozliczyć tę korektę albo w bieżącej deklaracji podatkowej, albo poprzez skorygowanie deklaracji podatkowej, w której ujął pierwotne rozliczenie.

Metoda zależy od leasingodawcy

W odniesieniu do rozliczenia podatku naliczonego leasingodawców minister stwierdził, że mając na uwadze przepisy art. 90 i 91 ustawy o VAT, należy przyjąć, że skorygowanie podatku może odbywać się na bieżąco bądź też poprzez jego odpowiednie przyporządkowanie do sprzedaży z każdego roku (np. z lat: 2008, 2009, 2010). Oczywiście zmiany muszą być dokonywane poprzez wprowadzenie stosownych zmian w tych odliczeniach, a wynikających z właściwego skorygowania współczynnika proporcji. Wybór jednej z dwóch powyższych metod należy do leasingodawcy.

Sposoby rozliczenia leasingobiorców

W przypadku otrzymania faktury korygującej leasingobiorca jest zobowiązany do dokonania korekty odliczonego podatku naliczonego w bieżącej deklaracji podatkowej.

Natomiast w przypadku leasingobiorców, którzy odliczyli podatek naliczony z faktur (w tym faktur korygujących) dokumentujących usługi leasingu wraz z kosztami ubezpieczenia przedmiotu leasingu, a nie otrzymali od leasingodawców korekty tych faktur, nie będzie miał zastosowania art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem nie można bowiem odliczyć podatku naliczonego, w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Suchecka

  al. Grunwaldzka 472D Lokal 1 Olivia Business Centre, Olivia Six (13. piętro), 80-309 Gdańsk

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 25319 )
Array ( [docId] => 25319 )

Array ( [docId] => 25319 )