Dynamiczne metody oceny rentowności

Kategoria: Finanse w firmie
Data: 04-08-2013 r.

Dynamiczne metody oceny rentowności wykorzystywane są głównie przy ocenie projektów inwestycyjnych. Do najczęściej wykorzystywanych metod oceny inwestycji należą wartość bieżąca netto (NPV, net present value) i wewnętrzna stopa zwrotu (IRR, internal rate of return).

Metody te oparte są o zdyskontowane przepływy pieniężne. Dyskontowanie polega na szacowaniu bieżącej wartości przepływów pieniężnych opierając się na przyszłych wartościach przepływów pieniężnych. Przekładając tą zasadę na język praktyczny dzięki dyskontowaniu jesteśmy w stanie określić, ile w dniu dzisiejszym warty jest 1 zł wygenerowany w określonym czasie w przyszłości.

Wartość bieżąca netto jest sumą wszystkich zdyskontowanych wpływów i wypływów bezpośrednio związanych z danym projektem. Wynikiem kalkulacji wartości bieżącej netto jest wartość absolutna, wyrażona w walucie, w której realizowane będą przepływy pieniężne. Zastosowanie tej metody pozwala na ustalenie, o ile zwiększą się lub zmniejszą zasoby firmy po zrealizowaniu analizowanego projektu inwestycyjnego.

 

Jeżeli projekt osiągnął dodatnie NPV to teoretycznie powinien zostać zrealizowany. W praktyce nie zawsze tak się dzieje. Główny powodem odrzucenia projektów inwestycyjnych z pozytywnym NPV jest brak środków na ich sfinansowanie. Jeżeli projekt inwestycyjny osiągnie ujemną wartość bieżącą netto to powinien zostać odrzucony. Jego realizacja doprowadzi bowiem do pogorszenia sytuacji majątkowej firmy i jest sprzeczna z celem dla jakiego spółka została powołana. Projekty z zerową wartością netto są neutralne dla spółki.

Kalkulacja wartości bieżącej netto odbywa się za pomocą następującego algorytmu:

NPV = –I0 + CF1/1+R + CF2/(1+r)2 + CFn/(1+r)n

gdzie:
n – okres inwestycji
CFn – suma wpływów i wypływów w okresie n
I0 – wartość inwestycji w okresie 0
r – stopa dyskontowa

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25301 )
Array ( [docId] => 25301 )