Kapitał obrotowy a równanie Du Ponta

Kategoria: Finanse w firmie
Data: 27-08-2013 r.

Korzystając z modelu równania Du Ponta można oszacować osiągnięty wzrost rentowności (zmniejszenie kapitału obrotowego netto) przy redukcji cyklu obrotu zapasami lub cyklu obrotu należnościami.

Efektywność spółki można ocenić na podstawie analizy Du Ponta. Dzięki temu schematowi istnieje możliwość prześledzenia wskaźników i wartości składających się na rentowność kapitału własnego (ROE).

Wskaźnik ten jest bardzo często brany pod uwagę przez akcjonariuszy, pozwala bowiem ocenić, jaki zwrot uzyskają z zaangażowanego kapitału.

 

Przedstawione tabele zawierają przykładowe wyniki finansowe firmy oraz wielkości jej majątku obrotowego

Wybrane pozycje rachunku zysków i strat oraz bilansu firmy

Tabela 1.

Lp. Pozycje z bilansu i RZiS Suma
(1) Zysk netto 3.700
(2) Sprzedaż 912.518
(3) Koszty 875.000
(4) Suma aktywów 525.000
(5) Kapitał własny 250.000
(6) Aktywa obrotowe 185.000
w tym:
(7) Należności 105.000
(8) Zobowiązania bieżące 190.000
(9) Stopa procentowa odpowiadająca kosztowi kapitału 10%
(10) Podatek dochodowy 19%
Równanie Du Ponta dla tego przedsiębiorstwa prezentuje się następująco:
ROE = 0,41% × 1,738 × 2,10 = 1,48%
Przyjmijmy założenie, że zarządowi tej firmy udało się skrócić okres spływu należności o 5 dni (z 42 dni do 37 dni). Spowoduje to zmniejszenie wartości należności w bilansie:

Tabela 2.
1-dniowa sprzedaż 37-dniowa sprzedaż Należności zmniejszą się o:
912.518/365 = 2.500,05 2.500,05 × 37 = 92.501,85 105.000 – 92.501,85 = 12.498,15
Przedsiębiorstwo w danym roku dysponowałoby większą kwotą środków pieniężnych, które mogłoby zainwestować. Przy założeniu, że stopa procentowa wynosi 10% rocznie, korzyści z tego tytułu byłyby następujące:

Tabela 3.
Zysk brutto Podatek Zysk netto
10% z 12.498,15 = 1.249,82 19% z 1.249,82 = 237,46 1.249,82 – 237,46 = 1.012,35
Stąd nowe wartości do równania Du Ponta są następujące:

Tabela 4.
Wyszczególnienie Uwagi
Nowy zysk netto = 3.700 + 1.012,35 = 4.712,35
Sprzedaż bez zmian
Nowa suma aktywów 525.000 – 12.498,15 + 1.012,35 = 513 514,20 Dodatkowy zysk (1.012,35) jest w wyrażeniu pieniężnym, stąd zwiększa aktywa obrotowe
Nowy kapitał własny 250.000 + 1012,35 = 251.012,35
Nowe równanie Du Ponta (ROE) = 0,52% × 1,777 × 2,05 = 1,88%
Redukcja cyklu regulowania należności o 5 dni spowodowała wzrost rentowności kapitału własnego z 1,48% do 1,88%.

Przy założeniu, że dodatkowe środki pieniężne płynące ze skrócenia cyklu regulowania należności posłużą spłacie zobowiązań długoterminowych (co byłoby logiczną konsekwencją obniżenia kosztów finansowania – a więc tym samym wzrostu rentowności), badana firma odnotuje zmniejszenie kapitału obrotowego netto.

Tabela 5.
Wyszczególnienie Kwota
KON na początku (6) – (8) – 5.000,00
KON po operacji [(6) – 12.498,15 + 1.012,35] – (8) – 16.485,80
Spadek o: 11.485,80


Julita Zdończyk, doradca w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
dr Grzegorz Gołębiowski
, pracownik naukowy SGH
Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25335 )
Array ( [docId] => 25335 )