Sposoby zarządzania ryzykiem w firmie

Kategoria: Finanse w firmie
Data: 26-08-2013 r.

Jak mogliśmy się w ostatnich latach przekonać – o kryzys gospodarczy stosunkowo łatwo. Wynika to z tzw. efektu domina, a więc takiej sytuacji, gdzie jedno drobne zdarzenie uruchamia szereg innych, następujących po sobie.

Taki efekt może mieć miejsce w gospodarce, w momencie kiedy upadek jednej firmy będzie pociągał za sobą niewypłacalność kolejnej. Aby się przed takim scenariuszem obronić, powinniśmy wybrać jeden sposób, bądź kombinację kilku sposobów zabezpieczających przed niewypłacalnością kontrahenta. Mamy do wyboru 4 działania zabezpieczające:

 
  1. unikanie ryzyka,
  2. zatrzymanie ryzyka,
  3. zarządzanie ryzykiem,
  4. transfer ryzyka.

Unikanie ryzyka jest to indywidualna i świadoma odmowa akceptacji nawet chwilowego ryzyka. Powstrzymuje ona firmy od działania z obawy przed możliwym wystąpieniem ryzyka. Jeśli zdecydujemy się na zastosowanie tej formy zabezpieczenia, za wszystkie transakcje sprzedaży żądajmy zapłaty gotówką. Nie ma wtedy niebezpieczeństwa niespłaconych należności. Istnieje jednak ryzyko, że w ten sposób odstraszymy część klientów.

Można także zdecydować się na zatrzymanie ryzyka u siebie. Sami ponosimy wówczas ryzyko niewypłacalności kontrahenta, udzielając mu zgody na odroczony termin płatności.

Zupełnie odmienną sytuacją dla firmy jest proces samodzielnego zarządzania ryzykiem. Firma w tym przypadku podejmuje odpowiednie działania mające na celu ochronę przed negatywnymi skutkami zaistnienia szkody.

Zwróćmy uwagę, że już sama identyfikacja możliwych rodzajów ryzyka może nastręczać sporo kłopotów. Każdy podmiot, któremu firma udziela zgody na odroczony termin płatności, powinien być szczegółowo „prześwietlony” na okoliczność możliwości spłaty zobowiązania.

Po identyfikacji możliwych do zaistnienia rodzajów ryzyka kolejnym etapem jest ocena wielkości każdego z nich. Wiemy przecież, że może zdarzyć się na przykład powódź w jakimś regionie – która zniszczy infrastrukturę części podmiotów gospodarczych, co z kolei pociągnie za sobą brak możliwości spłaty zobowiązań.

Należy więc zadać sobie pytanie – jakie jest prawdopodobieństwo wystąpienia takiej powodzi i jak duże może ona wywołać konsekwencje? Tak trzeba robić z każdym możliwym ryzykiem, by mieć pełen obraz sytuacji, w jakiej znajduje się czy też może znaleźć się każdy kontrahent.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25330 )
Array ( [docId] => 25330 )