Metoda transakcji porównywalnych

Kategoria: Finanse w firmie
Data: 27-08-2013 r.

W metodzie transakcji porównywalnych do szacowania wartości podmiotu zamiast mnożnika rynkowego przyjmuje się przykłady transakcji kupna podobnych firm zrealizowane w przeszłości.

Podstawową trudnością w metodzie transakcji porównywalnych, poza właściwym doborem firm porównywalnych, jest to, że w przypadku wycenianych przedsiębiorstw nienotowanych na giełdzie transakcje są zawierane rzadko. Wówczas bazę porównawczą mogą stanowić transakcje zawarte dawno, w odmiennych warunkach ekonomicznych.

 

Formuła wyceny przedsiębiorstwa metodą transakcji porównywalnych jest następująca:

gdzie:

Wp – wartość wycenianego przedsiębiorstwa,

c1, c2, ..., cn – znane wartości rynkowe już wycenionych podobnych przedsiębiorstw,

n – liczba porównywanych przedsiębiorstw.

Znacznie lepiej będzie, gdy uzależnimy wartości wycenianego przedsiębiorstwa nie tylko od cen uzyskanych w transakcjach kupna-sprzedaży innych porównywalnych firm, ale również od wybranego parametru ekonomicznego będącego podstawą porównawczą. Takim parametrem mogą być: wielkość sprzedaży, wartość sprzedaży, zdolności produkcyjne, nadwyżka finansowa (przepływy pieniężne), zysk operacyjny, zysk netto itp. W takiej sytuacji wartość przedsiębiorstwa będzie określona wzorem:

Pp – wybrany parametr ekonomiczny wycenianego przedsiębiorstwa,

– suma cen uzyskanych w transakcjach kupna-sprzedaży porównywalnych firm,

– suma wybranego parametru ekonomicznego w porównywalnych firmach.

Przykład: wyceńmy metodą transakcji porównywalnych wartość samochodowej stacji serwisowej o rocznych przychodach ze sprzedaży równych 3 mln zł. Wartości podobnych warsztatów samochodowych sprzedanych w ciągu ostatnich dwóch lat i funkcjonujących w tym samym mieście oraz ich poziomy sprzedaży kształtowały się następująco:

Stacja serwisowa Roczna wartość przychodów ze sprzedaży (w mln zł) Osiągnięta cena transakcyjna (w mln zł)
A 1,7 0,81
B 4,5 4,56
C 7,0 5,41
D 3,7 2,91
E 0,9 1,05
RAZEM 17,8 14,74

W tym przypadku parametrem ekonomicznym będzie wartość przychodów ze sprzedaży. Zgodnie z formułą na wycenę za pomocą transakcji porównywalnych otrzymamy następującą wartość wycenianego warsztatu:
= 3 mln zł × 14,74 mln zł / 17,8 mln zł = 2,48 mln zł


dr Piotr Szczepankowski, adiunkt w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25338 )
Array ( [docId] => 25338 )