Polska wprowadza europejskie standardy dotyczące listów zastawnych

Kategoria: Finanse w firmie
Autor: Joanna Banasiak-Lach
Data: 27-07-2015 r.

Sejm zakończył prace nad nowelizacją ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw. Celem regulacji przyjętej 24 lipca 201 5r. jest wprowadzenie do polskiego systemu prawnego nowoczesnych rozwiązań dotyczących tych papierów wartościowych. Mają one wzmocnić stabilność systemu bankowego oraz bezpieczeństwo wierzycieli.

Listy zastawne to dłużne papiery wartościowe, do których emitowania uprawnione są banki hipoteczne. Ich emisja jest źródłem gromadzenia przez banki hipoteczne kapitału, który następnie jest pożyczany. Nowelizacja umożliwia bankom w większym stopniu refinansowanie działalności kredytowej poprzez emisję listów zastawnych.

 

Nowelizacja zwiększa zabezpieczenie listów z obecnych 100 proc. do co najmniej 110 proc. wartości emisji (czyli wprowadzony zostaje obowiązek tzw. nadzabezpieczenia w wysokości co najmniej 10 proc.). Poza tym na mocy nowych przepisów wprowadzony zostanie obowiązek utrzymywania płynności zabezpieczającej wypłatę odsetek od listów zastawnych w okresie kolejnych 6 miesięcy.

Nowelizacja dostosowuje polskie regulacje do norm unijnych – w 2013 r. został uchwalony tzw. pakiet CRD IV, który ma wzmocnić bezpieczeństwo i przejrzystość systemu finansowego. Obejmuje m.in. wymóg utrzymywania funduszy własnych oraz określonego poziomu kapitału i płynności. Ponadto ustawa zwalnia z podatku osiągane przez nierezydentów dochody z odsetek lub dyskonta od listów zastawnych. Z podatku będą zwolnione także dochody tych osób z odsetek lub dyskonta od obligacji emitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego dla nierezydentów. Nowelizacją zajmie się teraz głowa państwa.

Źródło:

Sejm RP

Joanna Banasiak-Lach

Tagi: hipoteka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37612 )
Array ( [docId] => 37612 )