Pomoc de minimis w latach 2014 – 2020 dla nowych grup przedsiębiorców

Kategoria: Finanse w firmie
Data: 12-12-2013 r.

Od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2020 r. obowiązywać będzie rozporządzenie Komisji w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. Nowe przepisy objęły wsparciem także sektory, które w poprzednich latach nie mogły liczyć na pomoc tego rodzaju.

Zgodnie z nową perspektywą finansową, jeżeli przedsiębiorstwo prowadzi działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów (oraz inną działalność, w odniesieniu do której stosuje się pułap wynoszący 200.000 euro), to w odniesieniu do tego przedsiębiorstwa stosuje się pułap wynoszący 200.000 euro.

Warunkiem wsparcia w tym wymiarze, jest gwarancja państwa członkowskiego, że korzyść dotycząca działalności w zakresie drogowego transportu towarów nie przekracza 100.000 euro oraz że pomoc de minimis nie jest wykorzystana na nabycie pojazdów przeznaczonych do drogowego transportu towarów. Może to nastąpić poprzez rozdzielenie działalności lub wyodrębnienie kosztów.

Warto zaznaczyć iż dopuszczona została, dotychczas wyłączona pomoc de minimis dla przedsiębiorstw działających w sektorze węglowym.

Dozwolona kumulacja

Obejmować on będzie m.in. informacje dotyczące każdego beneficjenta. W tym także informację, czy jest to małe, średnie czy duże przedsiębiorstwo, w jakim sektorze działalności gospodarczej funkcjonuje, jaka była data przyznania pomocy oraz ekwiwalent dotacji brutto w odniesieniu do wszystkich środków pomocy de minimis przyznanych zgodnie z rozporządzeniem 2014. Rejestr ma ułatwić weryfikację wysokości dotychczas przyznanej pomocy poszczególnym firmom, a przez to uniemożliwić przekroczenie dopuszczalnych pułapów wsparcia.

Okres przejściowy

Unia Europejska umożliwiła kontynuowanie programów pomocowych powołanych do życia pod rządami poprzedniego rozporządzenia o pomocy de minimis, na dotychczasowych zasadach, przez kolejne 6 miesięcy od dnia wejście w życie nowego rozporządzenia. Po tej dacie obligatoryjne będzie stosowanie przepisów nowego rozporządzenia.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Biznesplan

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 33223 )
Array ( [docId] => 33223 )

Array ( [docId] => 33223 )