Portfelowa Linia Gwarancyjna de minimis

Kategoria: Finanse w firmie
Data: 01-07-2013 r.

Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił system wspierania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Portfelowa Linia Gwarancyjna de minimis została stworzona po to, aby pomóc firmom w spłacie ich zobowiązań.

Z programu mogą skorzystać mikro, mali i średni przedsiębiorcy. Nie skorzystają z niego jednak Ci, którzy zaciągnęli kredyt obrotowy i widnieją w Bankowym Rejestrze Niesolidnych Klientów oraz osoby, które na 3 miesiące przed złożeniem wniosku posiadały zadłużenie przeterminowane w banku kredytującym powyżej 30 dni w kwocie przekraczającej 500 zł, a także Ci, którzy decyzją Komisji Europejskiej muszą dokonać zwrotu pomocy publicznej. Z tej pomocy zostali wykluczeni także przedsiębiorcy działający m.in. w sektorach: rybołówstwa i akwakultury, węglowym.

 

Pomoc będzie przyznawana w konkretnej wysokości, mianowicie kwota jednostkowej gwarancji spłaty zobowiązania nie może przekroczyć 60% zaciągniętego przez nas nieodnawialnego kredytu. W przypadku kredytów odnawialnych suma nie może przekroczyć 3.500.000 zł. Warto zaznaczyć, że wsparcie dotyczy tylko kredytu, a nie odsetek czy dodatkowych kosztów. Gwarancja udzielana jest maksymalnie na 27 miesięcy i wygasa po 3 miesiącach od zakończenia czasu kredytowania.

Uwaga! Kredyt musi być denominowany w złotówkach i nie może być jeszcze uruchomiony.

Banki wymagają zawsze zabezpieczenia kredytu, podobnie jest i w tym przypadku. Przedsiębiorca będzie musiał takie zabezpieczenie przedstawić w formie weksla in blanco i deklarację wekslową oraz oświadczenie, że zgadza się na poddanie się egzekucji.

Do 31 grudnia 2013 roku udzielenie gwarancji będzie darmowe, natomiast od 1 styczni 2014 roku koszt wyniesie 0,5% za każdy rok.

Co należy zrobić, aby taką gwarancję otrzymać? Po pierwsze należy złożyć poniższy wniosek o udzielenie gwarancji razem z wnioskiem kredytowym w banku, w którym o takie wsparcie się ubiegamy.

Oferta gwarancji de minimis dostępna jest w następujących bankach:

 • PKO Bank Polski S.A.,
 • BRE Bank SA,
 • ING Bank Śląski S.A.,
 • Banki Spółdzielcze i Bank BPS,
 • Banki Spółdzielcze i SGB-Bank S.A.,
 • BOŚ Bank S.A.,
 • Raiffeisen Bank Polska S.A.,
 • Getin Noble Bank S.A.,
 • Idea Bank S.A.,
 • Toyota Bank Polska S.A.,
 • Krakowski Bank Spółdzielczy,
 • Alior Bank S.A.,
 • Bank Pekao S.A.

Uzupełnienie wniosku nie jest trudne, a w razie wszelkich problemów zawsze warto poprosić o pomoc pracowników banku.

Oprócz wniosku przedsiębiorca musi złożyć oświadczenie o tym, jaką pomoc de minimis otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o gwarancję, a także w 2 poprzednich latach. To mogła być pomoc w dofinansowaniu szkoleń, rozłożeniu zaległości ZUS, dokonaniu jednorazowej amortyzacji, dofinansowaniu zatrudnienia pracowników lub inna pomoc publiczna. Ważne, aby przedsiębiorca mógł potwierdzić otrzymaną pomoc poprzez zaświadczenia, umowy, decyzje, które posiada w związku z taką pomocą.

Następnie po złożeniu odpowiedniego wniosku czekamy na decyzję banku kredytującego. To ten bank dokonuje analizy naszych zdolności kredytowych i on również decyduje o udzieleniu kredytu zabezpieczonego gwarancją de minimis.

Kolejnym krokiem jest akceptacja przez przedsiębiorcę warunków kredytowych oraz wystawienie już wspomnianego weksla własnego.

Od BGK przedsiębiorca otrzyma natomiast zaświadczenie o tym, w jakiej wysokości pomoc otrzymał.

Warto jednak zaznaczyć, że program, choć atrakcyjny, to ma pewne minusy. Wydaje się bowiem, że taką pomoc będzie trzeba opodatkować. Stanowisko ministra finansów mówi, że podatnik, który uzyskuje bezpłatną gwarancję bankową, uzyskuje tym samym nieodpłatne świadczenie.

To nie jedyna sprawa, na którą trzeba zwrócić uwagę. Ważny jest również fakt, że nie wolno przedsiębiorcy przekroczyć limitu pomocy de minimis – 200.000 euro. Jeśli taki limit przekroczy, np. w wyniku jednorazowej amortyzacji, która pochodzi z pomocy de minimis, będzie zmuszony do jej zwrotu.

Wszystkie dokumenty związane z ubieganiem się o Portfelową Linię Gwarancyjną znajdziecie Państwo na stronie: http://www.bgk.com.pl

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25261 )
Array ( [docId] => 25261 )