Promocje obniżają podstawę opodatkowania przychodów firmy

Kategoria: Finanse w firmie
Data: 14-01-2013 r.

Wydatki firmy związane z promocjami, obniżkami cenowymi czy gratisami, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu – a tym samym obniżyć podstawę opodatkowania – pod warunkiem rzetelnego ich udokumentowania.

Jednym z najpopularniejszych sposobów przyciągania klientów przez firmy, jest oferowanie towarów po obniżonych cenach. Obniżka może dotyczyć towaru pełnowartościowego, a także towaru niepełnowartościowego. W drugim przypadku sprzedawca ma obowiązek uwidocznić przyczynę obniżki ceny lub poinformować o niej konsumenta.

Czasem przedsiębiorcy w ramach wyprzedaży udzielają rabatów (bonifikat). Bonifikata, to inaczej zniżka udzielona przez firmę – ustępstwo od ustalonej ceny towaru na rzecz nabywcy. Przez bonifikatę należy rozumieć zmniejszenie umówionej wcześniej należności za wykonane świadczenie.

Rabaty z perspektywy podatkowej

Z punktu widzenia podstawy opodatkowania, można wyróżnić dwa rodzaje rabatów:

  1. rabaty przyznane przed ustaleniem ceny i dokonaniem sprzedaży – niemające wpływu na podstawę opodatkowania w rozumieniu art. 29 ust. 1 Ustawy o podatku od towarów i usług, ponieważ kwotą należną z tytułu sprzedaży jest kwota żądana od nabywcy pomniejszona już o udzielony rabat;
  2. rabaty przyznane po dokonaniu sprzedaży (bonifikaty, opusty, uznane reklamacje i skonta) – wpływające na obniżenie wcześniej ustalonej kwoty osiągniętego obrotu; do tych rabatów ma zastosowanie art. 29 ust. 4 w/w Ustawy; udzielenie takiego rabatu wymaga odpowiedniego udokumentowania: w przypadku sprzedaży dokumentowanej fakturą VAT – fakturą korygującą; w przypadku sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej – ewidencją korekt.

 

Podstawa opodatkowania

Podstawą opodatkowania, jest – co do zasady – obrót, którym jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku (art. 29 ust 1 Ustawy o podatku od towarów i usług). Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Zgodnie z art. 29 ust. 4 tejże ustawy, obrót obniża się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązujących rabatów (bonifikat, upustów).

Na gruncie Ustawy o podatku dochodowym i Ustawy o rachunkowości, każde zdarzenie gospodarcze, w tym sprzedaż przez firmę na preferencyjnych warunkach, powinno być należycie udokumentowane.

Obowiązek dokumentowania rabatów

Zgodnie z prawem obrót handlowy jest rejestrowany przez kasy fiskalne. Nie zawsze jednak każde firmowe urządzenie rejestruje rabaty. Kwotę faktycznie osiągniętego przychodu firma może udokumentować poprzez miesięczne zestawienie sprzedaży, sporządzone za pomocą programu komputerowego, który wykazuje kwoty sprzedaży, kwoty bonifikat. Ewidencja komputerowa musi jednak równolegle dokumentować i ściśle odzwierciedlać udzielone bonifikaty i przychody firmy rejestrowane za pomocą kas fiskalnych, paragonów z kasy fiskalnej będących w posiadaniu klienta i podatnika.

System dokumentowania bonifikat polegający na wykazaniu kwoty bonifikaty na paragonach fiskalnych oraz w systemie informatycznym firmy, wystarczająco potwierdza fakt zastosowania bonifikaty i uprawnia podatnika – przy ustalaniu podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług – do uwzględnienia rzeczywistego obrotu, pomniejszonego o udzielone bonifikaty.

Katarzyna Trzpioła, wykładowca na wydziale Zarządzania UW


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25210 )
Array ( [docId] => 25210 )