Przelewy walutowe spółki

Kategoria: Finanse w firmie
Data: 10-07-2014 r.

Prowadząc handel międzynarodowy, polskie spółki muszą posługiwać się różnymi walutami. Oznacza to, że powinny mieć na uwadze nie tylko zmiany kursów, ale też świadomość zasad funkcjonowania oraz kosztów rozliczeń z zagranicznymi kontrahentami spółki. Specyfika przelewów walutowych powoduje bowiem, że są uważane powszechnie za kosztowne i długotrwałe operacje bankowe.

Udzielając dyspozycji przelewu zagranicznego (zlecanego zarówno w oddziale banku, jak i za pośrednictwem bankowości internetowej) należy przede wszystkim pamiętać o poprawności wprowadzonych danych. Jeśli dane wprowadzone we wniosku dotyczącym takiej operacji będą błędne lub niepełne, to przelew nie zostanie zrealizowany. Ponadto spółka zlecająca taki błędny przelew zostanie obciążona dodatkową opłatą, tzw. prowizją banku przyjmującego, czyli banku, w których rachunek posiada odbiorca przelewu. Opłata taka może wynieść nawet do kilkunastu euro.

 

Obecnie banki oferują swoim klientom rozbudowane systemy bankowości internetowej, zawierające moduły odpowiedzialne za przetwarzanie elektronicznych zleceń przelewu zagranicznego wysyłanych przez klienta do banku za pośrednictwem sieci internetowej.

Standardowy formularz przelewu zagranicznego używany w systemie bankowości elektronicznej składa się z trzech obszarów: dane beneficjenta przelewu, dane banku beneficjenta oraz szczegóły przelewu. Współczesne systemy bankowości internetowej umożliwiają wprowadzenie danych kontrahenta do baz systemu na stałe, po czym w momencie wypełniania zlecenia przelewu klient może wybrać odpowiedniego kontrahenta beneficjenta przelewu jednym kliknięciem myszki.

Data realizacji

Przy wykonywaniu przelewów zagranicznych standardem jest możliwość wyboru daty waluty przelewu. Data waluty jest to dzień, w którym środki z tytułu złożonego przez spółkę zlecenia znajdą się na rachunku banku beneficjenta przelewu. Typową datą waluty jest spot, czyli dostarczenie środków na pojutrze (na dzień D+2, gdzie D jest to data wysłania zlecenia przelewu przez klienta). Warto pamiętać, że przy tego rodzaju operacjach liczą się dni robocze. Jeśli więc spółka wysłała zlecenie przelewu w dzień wolny od pracy (przykładowo w niedzielę), a jednocześnie z powodu święta państwowego poniedziałek także był dniem wolnym od pracy, to środki z tytułu tej płatności zostaną dostarczone do banku beneficjenta we środę, a nie we wtorek.

Analogiczna sytuacja zaistnieje wtedy, gdy pomiędzy datą wysłania zlecenia a datą waluty dzień ustawowo wolny od pracy wystąpi w kraju beneficjenta przelewu. Klienci mają też do wyboru realizację zlecenia na datę waluty D i D+1. Oczywiście usługa tego typu jest odpowiednio droższa, gdyż bank ma mniej czasu na sfinalizowanie transferu. Zlecenia wysyłane w ramach systemu EuroELIXIR i STEP2 realizowane są wyłącznie na datę waluty D+1.

Godziny graniczne

Warto pamiętać, że bank realizuje przyjęte zlecenia spółki z uwzględnieniem ustalonych godzin granicznych. Zlecenia złożone do godziny granicznej są realizowane w tym samym dniu roboczym, jeśli tylko klient posiada środki na wykonanie jego zlecenia. Natomiast zlecenia złożone po godzinie granicznej realizowane są następnego dnia roboczego dla banku. Płatności zagraniczne dają spółce wiele korzyści, do których zaliczyć można m.in.:

  • najszybszą formę płatności w obrocie zagranicznym,

  • niższe koszty obsługi tego produktu w porównaniu ze standardowymi produktami dokumentowymi,

  • możliwość negocjacji transakcji wymiany walut,

  • eliminację zagrożenia związanego z płatnościami gotówkowymi.

Odpowiedzialność banku

Wykonując przelewy bankowe (nie tylko zagraniczne), warto wiedzieć, że banki obowiązują regulacje prawne zabezpieczające takie transakcje. O odpowiedzialności banków za rozliczenia pieniężne stanowi m.in. art 64 ustawy Prawo bankowe. Mówi on, że jeżeli polecenie przeprowadzenia rozliczenia pieniężnego złożone przez posiadacza rachunku bankowego jest wykonywane przez kilka banków, każdy z nich ponosi wraz z pozostałymi solidarną odpowiedzialność wobec posiadacza rachunku za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem polecenia. Przepisu tego nie stosuje się jednak do usług płatniczych uregulowanych w u.u.p.

Adrian Mazur, menedżer bankowości przedsiębiorstw

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35349 )
Array ( [docId] => 35349 )