Stosowanie różnych modeli scoringowych w przedsiębiorstwie

Kategoria: Finanse w firmie
Data: 20-04-2013 r.

Pewność działania oraz ciągłego rozwoju firmy jest niezbędnym czynnikiem, umożliwiającym osiąganie dobrych wyników finansowych. Aby jednak tę pewność uzyskać, trzeba poznać tzw. scoringowe modele oceny perspektyw funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Scoringowe modele, np. Z-score służące do oceny i prognozowania standingu ekonomiczno-finansowego firm zostały opracowane zarówno przez polskie, jak również zagraniczne instytuty naukowo-badawcze. Dokonaliśmy weryfikacji 52 różnych funkcji (36 polskich oraz 16 zagranicznych indeksów), służących ocenie perspektyw funkcjonowania organizacji. Ta weryfikacja została przeprowadzona na próbie 208 polskich podmiotów. Celem badań było określenie sprawności opisywanych w literaturze modeli prognozowania upadłości przedsiębiorstw.

Na podstawie badań stworzona została lista najskuteczniejszych niekomercyjnych modeli prognozowania upadłości firm, które możliwe są do zastosowania dla wybranego podmiotu z grupy jednostek: produkcyjnych, handlowych lub usługowych.

 

Wszystkie 52 funkcje poddano ocenie jakościowej na próbie 119 podmiotów, które zostały postawione w stan upadłości w okresie 4 lat poprzedzających ich „bankructwo”.

Pierwszym i najciekawszym wyróżnionym modelem, którego skuteczność jest bezsporna, jest grupa modeli scoringowych Z1-7 INE PAN – E. Mączyńskiej. Do konstrukcji tych modeli użyto aż 12 wskaźników, w tym m.in. stopę wzrostu przychodów, rentowność operacyjną aktywów, rentowność netto przychodów, strukturę kapitału własnego, płynność bieżącą itd.

dr Paweł Antonowicz, pracownik naukowy Uniwersytetu Gdańskiego,
Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25223 )
Array ( [docId] => 25223 )