Usługa faktoringu – jej znaczenie

Kategoria: Finanse w firmie
Data: 25-06-2013 r.

Gospodarczy kryzys, który trwa w najlepsze, ma niestety duży wpływ na gorszą kondycję finansową wielu przedsiębiorstw. W takiej sytuacji ryzyko zatorów płatniczych wzrasta, a wiele firm ma kłopoty z odzyskaniem swoich należności. W takiej sytuacji warto skorzystac z usługi faktoringu.

Umowa faktoringu jest umową indywidualną, przygotowywaną dla konkretnego przedsiębiorstwa. Nie każde przedsiębiorstwo jednak może korzystać z faktoringu.

Firmy korzystają z usług faktoringu:

 • gdy grozi im utrata płynności na skutek zmiany uwarunkowań rynkowych i koniecznym jest poszukiwanie nowych źródeł finansowania działalności operacyjnej, w sytuacji gdy firma nie ma szans na kredyt obrotowy, lub
 • gdy nastąpiło wyczerpanie kapitału obrotowego i nie można zrealizować intratnego zamówienia, a są na to środki techniczne i dobrze przygotowana kadra.

Typowość konkretnej usługi faktoringowej, i nawet jej powszechność, nie decydują jeszcze o jej kształcie w konkretnym przedsiębiorstwie oraz − co bardzo ważne − o jej opłacalności.

Z założenia wszyscy uczestniczący w usłudze powinni mieć z niej wymierną korzyść. Przedsiębiorstwo otrzymuje potrzebne mu środki finansowe, a uzyskana dodatkowa marża, czy to w postaci dodatkowego przychodu, czy w postaci obniżenia kosztu, pokrywa poniesione koszty usługi. Nabywca − dłużnik faktoringowy otrzymuje wraz z produktem oczekiwane terminy płatności. I wreszcie, dostawcy otrzymują za dostarczone towary gotówkę po odpowiednim skoncie.

Należy pamiętać również o innych istotnych kwestiach dotyczących konsekwencji skorzystania z usługi factoringu, np. o zyskach związanych z faktoringiem z następujących tytułów:

 • poszerzenia informacji o sytuacji finansowej kontrahentów,
 • obniżenia pracochłonności sprzedawcy, pracownika administracyjno-handlowego i księgowej oraz
 • marży wynikającej z realizacji dodatkowego zamówienia.

Gdybyśmy je wycenili, to z pewnością korzyści z faktoringu byłyby jeszcze wyższe od kosztów.

Szczególnego znaczenia nabiera takie uzgodnienie zakresu usługi faktoringowej i takie zorganizowanie przedsiębiorstwa przy jej realizacji, aby dostarczały one wartości dodanych wszystkim uczestnikom transakcji.

Wartościami dodanymi w przedsiębiorstwie (u faktoranta) mogą być:

 • profesjonalna ocena kondycji finansowej kontrahentów, która umożliwia:
  − współpracę z kontrahentami wiarygodnymi o niskim ryzyku niewypłacalności,
  − dobrą jakość cedowanych wierzytelności,

 • profesjonalne zarządzanie należnościami, powodujące:
  − większe zdyscyplinowanie odbiorców,
  − rzadszą windykację należności,
  − mniejsze koszty prawne z tytułu windykacji sądowej,

 • poprawa sytuacji finansowej, a w tym:
  − korzystne zmiany w pozycjach bilansowych i strukturze bilansu,
  − poprawa płynności bez wzrostu zobowiązań,
  − skrócony cykl rotacji należności,
  − zmniejszenie zapotrzebowania na dodatkowe kapitały,
  − zmniejszenie rezerw i strat z tytułu zagrożonych należności,
  − poprawa rentowności,

 • większa konkurencyjność z uwagi na:
  − oferowany kredyt kupiecki,
  − dostępne dodatkowe źródła finansowania działalności operacyjnej (dodatkowych zamówień),

 • większy potencjał sprzedaży z uwagi na:
  − uwolnioną pracochłonność sprzedawców,
  − uwolnioną pracochłonność pracowników administracyjno-handlowych,

 • nowe technologie − głównie informatyczne i nowe rozwiązania systemowe pozyskane od faktora,

 • poprawa wiarygodności przedsiębiorstwa w oczach kontrahentów, inwestorów i banków.

Należy jednak pamiętać, że usługa faktoringu wymaga od przedsiębiorstwa i firmy faktoringowej potwierdzenia umiejętności współpracy w konkretnych warunkach. Szczególnie na tej płaszczyźnie, gdzie oczekiwane są zmiany w zachowaniach pracowniczych, tych wewnętrznych jak i tych na styku z kontrahentami.

Wiesław Bral, praktyk i konsultant w dziedzinie zarządzania i rachunkowości


Zobacz także:


Tagi: faktoring

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25257 )
Array ( [docId] => 25257 )