Value at Risk (VaR) – poziom ryzyka a wartość zagrożona

Kategoria: Finanse w firmie
Data: 03-10-2013 r.

Metodę Value at Risk (VaR), czyli wartość zagrożoną, możemy wykorzystać do określenia poziomu ryzyka. Analizując portfel instrumentów finansowych, dążymy do tego, aby uzyskać największą stopę zwrotu przy jak najmniejszym ryzyku.


VaR (wartość zagrożona, wartość ryzykowana) jest metodą pomiaru poziomu ryzyka, która przy użyciu metod statystycznych umożliwia oszacowanie najwyższej oczekiwanej straty przy założonym poziomie ufności (1–α) w określonym horyzoncie czasowym t przy założeniu normalnych warunków rynkowych.

VaR a maksymalna strata w przedsiębiorstwie

Metoda Value at Risk podaje maksymalną stratę x nieprzekraczalną w (1–α)% przypadków lub inaczej – przekraczaną w α% przypadków, przy założeniu normalnych warunków rynkowych.
Najważniejszym założeniem, który wpływa na sposób obliczeń jest przyjęcie, że zmiany cen na rynkach finansowych podlegają rozkładowi normalnemu.

Poziom ryzyka i horyzont czasowy

Przy zadanym poziomie ryzyka α (zwykle 0,01 lub 0,05) i horyzoncie czasowym N-dni można określić również średnią liczbę dni n, w których strata przekroczy zadaną kwotę x:

n = a x N

Zauważmy, że dobór poziomu ufności i horyzontu czasowego może być dowolny.

Wskazówki przy stosowaniu metody Value at Risk – poziom ufności i horyzont czasowy

Bazylejski Komitet Bankowy zaleca stosowanie poziomu ufności 0,99 i horyzont czasowy 10 dni roboczych, Metoda Risk Metrics (metoda pomiaru ryzyka kursów) wykorzystuje poziom ufności 0,95 i horyzont jednodniowy.

Gdzie wykorzystamy wartość zagrożoną

VaR można liczyć zarówno dla portfela, jak i dla poszczególnych pozycji.
Ponadto warto pamiętać, że VaR nie daje spójnej metody mierzenia ryzyka. Różne modele VaR (Value at Risk ) podają jego odmienne wartości.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25391 )
Array ( [docId] => 25391 )