Warunki umowy carpoolingu zależą od stron

Kategoria: Finanse w firmie
Autor: Mariusz Olech
Data: 17-09-2014 r.

Jeśli kierowca decyduje się na świadczenie usług carpoolingu, musi pamiętać o regulujących związane z nimi zagadnienia przepisach prawnych, w tym podatkowych. Umowa carpoolingu nie została wprost uregulowana w przepisach prawa cywilnego. W szczególności nie jest to umowa najmu. Istotą carpoolingu nie jest bowiem oddanie do używania rzeczy, czyli samochodu w zamian za umówiony czynsz.

Do carpoolingu nie stosuje się także umowa przewozu, uregulowana w art. 774–793 kc. Przypomnijmy, że zgodnie z przepisami przez umowę przewozu przewoźnik zobowiązuje się w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do przewiezienia za wynagrodzeniem osób lub rzeczy. Ponieważ umowa przewozu osób dotyczy wyłącznie podmiotów profesjonalnie świadczących usługi w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, również ona nie może być podstawą do świadczenia usług carpoolingu.

 

Należy uznać, że carpooling jest tzw. umową nienazwaną. Z kolei umowami nienazwanymi są te umowy, które nie zostały formalnie uregulowane ani w Kodeksie cywilnym, ani w innych aktach prawnych z zakresu prawa cywilnego. Podstawą do ich zawierania jest tzw. zasada swobody umów (art. 3531kc). Oznacza ona, że strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, aby tylko jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. W przypadku carpoolingu strony tej umowy, zgodnie z zasadą swobody umów kształtują łączący je stosunek prawny w ten sposób, że kierowca zobowiązuje się do przewiezienia osoby we wcześniej ustalone miejsce, pasażer zaś zobowiązuje się do pokrycia części przypadających na niego kosztów podróży. Jest to zatem umowa dwustronnie zobowiązująca. Jej postanowienia są określane przez strony umowy, które muszą się w tym zakresie porozumieć odnośnie do warunków przejazdu, daty i czasu, a także łącznego kosztu podróży.

Jeżeli kierowcy kontaktują się z pasażerami za pośrednictwem wyspecjalizowanych serwisów internetowych, strony umowy muszą przestrzegać warunków określonych w ich regulaminach. W szczególności zapisy tych regulaminów obligują użytkowników do przestrzegania przepisów prawa o ruchu drogowym, a także do pobierania opłat w wysokości nieprzekraczającej łącznie kosztów transportu.

Mariusz Olech,prawnik, specjalista ds. prawa gospodarczego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35724 )
Array ( [docId] => 35724 )