Zastosowanie rachunku przepływów pieniężnych

Kategoria: Finanse w firmie
Data: 09-10-2013 r.

W rachunku przepływów pieniężnych można odnaleźć wpływy i wydatki środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, które nastąpiły w okresie sprawozdawczym. Zmiana stanu środków pieniężnych wykazana w bilansie, może się różnić od przepływów pieniężnych netto wykazanych w rachunku przepływów pieniężnych o ekwiwalenty środków pieniężnych.

Ekwiwalentami środków pieniężnych mogą być te aktywa pieniężne nie zaliczane do środków pieniężnych oraz inne aktywa finansowe, które charakteryzują się jednocześnie:

  1. wysokim stopniem płynności – łatwością wymiany na daną kwotę środków pieniężnych,
  2. nieznacznym ryzykiem utraty wartości oraz
  3. krótkim terminem płatności lub wymagalności.

Są to zatem te aktywa pieniężne, których termin płatności lub wymagalności nie jest dłuższy niż 3 miesiące od dnia ich otrzymania, wystawienia, nabycia lub założenia lokaty.

Znaczenie podziału na 3 rodzaje działalności w rachunku przepływów pieniężnych

W rachunku przepływów pieniężnych znajdziemy zasadniczy podział na przepływy z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej.

Przedmiotem działalności inwestycyjnej (lokacyjnej) jest zakup lub sprzedaż (wydatki i wpływy) rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, długoterminowych inwestycji i krótkoterminowych aktywów finansowych (poza środkami pieniężnymi i ich ekwiwalentami) oraz wszystkie z tym związane pieniężne koszty i korzyści.

Działalność finansowa to działalność, której przedmiotem jest pozyskiwanie źródeł finansowania lub ich spłata oraz wszystkie z tym związane pieniężne koszty i korzyści. Do działalności finansowej zalicza się więc wpływy i wydatki związane zarówno z pozyskaniem jak i spłatą własnych i obcych źródeł finansowania.

Wystąpienie przepływów pieniężnych w działalności finansowej powoduje zmiany rozmiarów i relacji kapitału (funduszu) własnego do zadłużenia jednostki.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Biznesplan

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 25399 )
Array ( [docId] => 25399 )

Array ( [docId] => 25399 )