Czy wiesz, jakich błędów unikać w sprawozdaniu z realizacji projektu unijnego

Kategoria: Fundusze unijne
Data: 29-09-2017 r.

O sprawozdaniu z realizacji projektu warto pomyśleć już na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie, gdyż to właśnie wtedy określane są najważniejsze dane projektu: budżet projektu, harmonogram realizacji poszczególnych etapów projektu, wskaźniki produktu i rezultatu oraz inne zobowiązania podlegające monitorowaniu.

Najczęstsze błędy beneficjentów związane z przygotowaniem sprawozdania z realizacji projektu to przede wszystkim:

 

•          błędy formalne:

- nieterminowe złożenie sprawozdania,

- nieprawidłowy wzór sprawozdania,

- nieprawidłowy sposób jego przekazania do instytucji pośredniczącej,

- brak wersji elektronicznej przekazanej w systemie typu SL2014;

•          zbyt ogólnie opisane postępy rzeczowe, finansowe;

•          sprawozdania z działań nieujętych lub niekwalifikowanych w ramach naboru;

•          nieprawidłowa klasyfikacja i sposób opisu dokumentów finansowych;

•          brak informacji o problemach w realizacji projektu;

•          nieprawdziwe informacje.

Beneficjent ma określony termin na rozliczenie i przesłanie do instytucji pośredniczącej sprawozdania z realizacji projektu lub też wniosku o płatność. Ten jest ustalony na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie, zgodnie z dokumentacją konkursową, w szczególności harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Elementem umowy o dofinansowanie jest harmonogram płatności, według którego beneficjent sprawozdaje się do instytucji pośredniczącej. Dodatkowo obwarowane są zaliczki, które należy rozliczać maksymalnie w terminie 90 dni (termin ten może ulec zmianie w zależności od programu i zapisów w umowie o dofinansowanie).

Ponadto w projektach badawczo-rozwojowych w umowach o dofinansowanie jest zapis, że trzeba przedstawić sprawozdanie z realizacji projektu, jeśli okaże się, iż dalsze prace nie doprowadzą do osiągnięcia zakładanych wyników, bądź gdy po zakończeniu prac zastosowanie wyników uzyskanych w ramach projektu stanie się bezcelowe. Tym samym złożenie sprawozdania z realizacji projektu we właściwym czasie jest jednym z elementów krytycznych dla prawidłowego rozliczenia projektu.

Niedotrzymanie terminu przekazania sprawozdania finansowego w przypadku zaliczki może być kosztowne dla beneficjenta. Instytucja pośrednicząca może naliczyć odsetki jak za zaległości podatkowe, liczone od dnia przekazania środków na konto beneficjenta do dnia zwrotu nierozliczonej transzy zaliczki.

Weronika Burman, niezależny konsultant, specjalizuje się w zarządzaniu projektami, pozyskuje i rozlicza fundusze zewnętrzne

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40668 )
Array ( [docId] => 40668 )