PROW – źródło inwestycji podnoszących jakość życia

Kategoria: Fundusze unijne
Autor: Tomasz Jankowski
Data: 27-10-2016 r.

W tym roku można uzyskać dofinansowanie na projekty wodno-kanalizacyjne. Obecnie jest to możliwe w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich. Trzeba się jednak spieszyć z przygotowaniem, bowiem pierwsze konkursy mogą być ogłoszone w IV kwartale tego toku. Należy spodziewać się dużego zainteresowania potencjalnych wnioskodawców, dlatego już teraz sprawdź, jak jesteś przygotowany do złożenia projektu.

Opublikowane w sierpniu br. rozporządzenie wykonawcze otwiera drogę zarządom województw do szybkiego uruchomienia jeszcze w tym roku konkursów w zakresie gospodarki wodno‑ściekowej na terenach wiejskich.

Dla każdego przyszłego wnioskodawcy zasadne jest, aby analizując możliwości aplikowania o dofinansowanie na ww. inwestycje, zapoznać się z podstawami prawnymi określającymi zasady i warunki wdrażania programu, tj. ustawą z 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020  (Dz.U. z 2015 r. poz. 349 ze zm.).

Drugim istotnym aktem prawny jest ustawa z 20 lutego 2015 r.o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z udziałem środków EFRROW, EFRR, EFS oraz EFMiR (Dz.U. z 2015 r. poz. 378). Warto znać również szereg szczegółowych rozporządzeń wykonawczych.

Obecnie, 5 sierpnia 2016 r., opublikowano jedno z nich – rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW 2014–2020 (Dz.U. z 2016 r. poz. 1182).

Rozporządzenie określa szczegółowo np.:

  • formę i tryb składania wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność,
  • szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o przyznanie pomocy,
  • kryteria wyboru, jakie będą brane pod uwagę przy wyborze operacji,
  • szczegółowe wymagania, jakim powinna odpowiadać umowa o przyznaniu pomocy.

Wejście w życie rozporządzenia daje możliwość potencjalnym wnioskodawcom przeprowadzenia analizy kwalifikowalności przyszłych projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, które mogą być zlokalizowane poza aglomeracjami zdefiniowanymi w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK). Najbliższy nabór wniosków w tym poddziałaniu daje możliwość finansowania projektów z zakresu:

Przewidywany termin ogłoszenia konkursów to IV kwartał 2016 roku.

Tomasz Jankowski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39653 )
Array ( [docId] => 39653 )