Rozwijaj firmę dzięki szkoleniom pracowników

Kategoria: Fundusze unijne
Data: 22-03-2017 r.

Jeśli chcesz zorganizować w mojej firmie szkolenie dla pracowników, sprawdź, czy możesz skorzystać ze wsparcia unijnego. Uwagę skieruj w stronę oferty regionalnego programu operacyjnego.

Z myślą o potrzebach przedsiębiorców i ich pracowników została stworzona Baza Usług Rozwojowych (BUR).

Baza zapewnia m.in.:

  • powszechny dostęp do informacji na temat podmiotów świadczących usługi rozwojowe oraz ich oferty, tak aby każdy zainteresowany przedsiębiorca lub osoba prywatna mogli w łatwy, szybki i skuteczny sposób wyszukać propozycję dopasowaną do swoich potrzeb;
  • możliwość zamówienia usługi szytej na miarę użytkownikom, którzy nie znaleźli odpowiadającej im oferty;
  • szansę oceny usług, z których korzystali uczestnicy, a także zapoznania się z wynikiem ocen dokonanych przez innych uczestników usług;
  • rejestrację usługodawców w Krajowym Systemie Usług (KSU).
Przykład:

Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa przewidziano w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego 2014–2020 (RPO WSL) w Działaniu 8.2. Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników. Będziesz mógł zorganizować szkolenie za pośrednictwem operatora, który złoży wniosek w ramach RPO WSL, Oś priorytetowa VIII − Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy.

Jeśli chcesz skorzystać ze szkoleń w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, po rozstrzygnięciu konkursu na realizację projektów z Działania 8.2. RPO WSL zorientuj się, jakie są oferty szkoleń i zgłoś swoje zainteresowanie. W województwie śląskim dystrybucja środków Europejskiego Funduszu Społecznego jest dokonywana na bazie systemu kont przedpłaconych.

Kim jest operator PSF

Operatorem jest beneficjent wyłoniony w konkursie, realizujący działania związane z Podmiotowym Systemem Finansowania (PSF).

PSF to rozwiązanie, które:

  • gwarantuje przedsiębiorcy możliwość dokonania samodzielnego wyboru usług rozwojowych w zakresie oferty dostępnej w Bazie Usług Rozwojowych (BUR), odpowiadających w największym stopniu na potrzeby przedsiębiorcy;
  • jest zintegrowany z BUR, tj. wybór usług rozwojowych przez przedsiębiorcę następuje wyłącznie przy wykorzystaniu funkcjonalności BUR oraz po uzyskaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego (ID wsparcia) przypisanego do danej umowy wsparcia.

Ważna wielkość przedsiębiorstwa

Prawo unijne przewiduje liczne preferencje dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw, zwłaszcza możliwości wyższego dofinansowania w porównaniu do wysokości wsparcia dla dużych podmiotów.

Istotne przy ubieganiu się o wsparcie finansowe jest, abyś zweryfikował wielkość przedsiębiorstwa. Jeśli Twoje przedsiębiorstwo zalicza się do mikro-, małych lub średnich przedsiębiorstw, będziesz mógł przeszkolić pracowników, korzystając z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

Jeśli jesteś zainteresowany zorganizowaniem w swojej firmie szkolenia dla pracowników, postępuj zgodnie z następującymi wskazówkami:

Krok 1. Zorientuj się, czy są ogłoszone konkursy dla operatorów (beneficjentów).

Krok 2. Poczekaj na rozstrzygnięcie konkursu.

Krok 3. Sprawdź, do jakich przedsiębiorców skierowana jest oferta.

Krok 4. Wybierz ofertę, która jest odpowiednia do Twoich potrzeb.

Krok 5. Zgłoś swój akces do operatora.

Krok 6. Podpisz stosowną umowę z operatorem dotyczącą finansowania usług rozwojowych.

Źródło:

Sprawdź także:

  • Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych, Zarząd Województwa Śląskiego, Katowice, grudzień 2016 r.
  • Regulamin konkursu nr RPSL.08.02.03-IP.02-24-017/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, Oś Priorytetowa VIII, Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działanie 8.2. Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników, Poddziałanie 8.2.3. Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – konkurs, Katowice, październik 2016 r.
  • Opis wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania w województwie śląskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.
Agnieszka Szuszakiewicz-Idziaszek  specjalista ds. funduszy unijnych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40155 )
Array ( [docId] => 40155 )