Patent na wytworzenie produktu nie obejmuje samego produktu

Data: 28-10-2013 r.

Zgłoszenie patentowe zawierające opis zarówno procesu wytworzenia, jak i samego produktu farmaceutycznego, nie obejmuje wynalazku w postaci tego produktu farmaceutycznego, jeśli patent został udzielony wyłącznie w odniesieniu do procesu wytworzenia. Tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE wyrokiem z 18 lipca 2013 roku, C-414/11.

W sprawie Daiichi Sankyo Co. Ltd i Sanofi-Aventis Deutschland GmbH przeciwko DEMO Anonymos doszło do sporu między firmami w sprawie ochrony patentowej. Daiichi posiadało w Grecji patent krajowy na produkcję półhydratu lewofloksacyny i stosowało tą substancję aktywną w jednym ze swoich leków. DEMO wprowadziło natomiast inny lek z tą samą substancją aktywną, wskutek czego zostało pozwane przez Daiichi i jego licencjobiorcę Sanofi-Aventis.

Spór o patent


Główną osią sporu było to czy ochrona patentowa obejmowała tylko proces produkcji czy także sam produkt. Tylko w tym drugim przypadku doszłoby bowiem do naruszenia patentu przez DEMO. W razie ochrony samego procesu produkcji mielibyśmy zaś do czynienia jedynie z domniemaniem, że DEMO wytworzyło substancję aktywną tak samo jak robi to (w ramach ochrony patentowej) Daichi i Sanofi-Aventis: domniemaniem, które DEMO mogłoby obalić za pomocą dowodów wskazujących na stosowanie innego procesu produkcyjnego.
Patent krajowy Daiichi dotyczył tylko produkcji a nie samego leku – wyrok powinien więc być oczywisty i oddalający roszczenia powodowej spółki. Sąd ateński powziął jednak pewne wątpliwości i zwrócił się z pytaniem do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Wątpliwości zrodziły się z faktu, że opis wynalazku zawarty w zgłoszeniu patentowym dotyczył nie tylko samego procesu wytworzenia półhydratu lewofloksacyny, ale tego procesu jak i samego produktu. W takiej sytuacji sąd postawił sobie pytanie, czy ochroną patentową nie jest także objęty sam produkt – a to ze względu na art. 27 i 70 tzw. porozumienia TRIPS. Chodzi tu o Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej, stanowiące załącznik 1C do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO).

Trybunał Sprawiedliwości UE o ochronie patentowej


Trybunał Sprawiedliwości UE uznał, że żaden z tych przepisów (tj. zarówno art. 27 dotyczący przedmiotu mającego zdolność patentową jak i art. 70 traktujący o ochronie istniejących przedmiotów własności intelektualnej) nie pozwala zobowiązuje państw-członków WTO do uznawania patentów udzielonych jedynie na procesy wytwarzania produktów farmaceutycznych za obejmujące swoją ochroną patentową także same te produkty. Porozumienie TRIPS bowiem jedynie zobowiązuje te państwa do uwzględnienia w swoim prawodawstwie możliwości uzyskania patentu na wynalazki w postaci produktów farmaceutycznych.

Przy składaniu wniosku o ochronę patentową należy więc rozważyć rozszerzenie zakresu tej ochrony także na sam produkt farmaceutyczny, np. w postaci substancji aktywnej.Marcin Sarna,
radca prawny
Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Biznesplan

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 25194 )
Array ( [docId] => 25194 )