Płatności z wykorzystaniem telefonu komórkowego – opłata manipulacyjna

Data: 15-02-2014 r.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozpatruje sprawę jednego z głównych dostawców usług telefonii komórkowej. Sprawa dotyczy pobierania dodatkowej opłaty manipulacyjnej przy płatnościach dokonywanych telefonem komórkowym. Jednak podobnie jak przy wykorzystaniu karty kredytowej, tak samo przy płatnościach mobilnych przedsiębiorca nie może pobierać opłaty dodatkowej od konsumenta.

Tzw. mobilne usługi finansowe stają się coraz popularniejsze. Przedsiębiorcy nie chcący pozostać w tyle za konkurencją powinni rozważyć możliwość zapłaty za swoje towary lub usługi przy pomocy telefonu. Tymczasem kwestie dotyczące płatności mobilnych reguluje dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2007/64/WE z 13 listopada 2007 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego. Jest to tzw. dyrektywa w sprawie usług płatniczych (PSD), której głównym celem było usunięcie utrudnień w dokonywaniu usług płatniczych na obszarze Unii Europejskiej. Reguluje sposób korzystania z elektronicznych instrumentów płatniczych bez względu na rodzaj używanej waluty.

Podstawowe pojęcia

Dyrektywa PSD definiuje transakcję płatniczą bardzo szeroko, tj. jako działanie zainicjowane przez płatnika lub odbiorcę, polegające na lokowaniu, transferze lub wycofaniu środków, niezależnie od rodzaju pierwotnych zobowiązań między płatnikiem a odbiorcą. Płatnikiem jest osoba, która składa zlecenie płatnicze. Zleceniem płatniczym jest zaś dyspozycja płatnika lub odbiorcy dla jego dostawcy usług płatniczych z żądaniem wykonania transakcji płatniczej. Z kolei odbiorcę stanowi osoba, która odbierze środki stanowiące przedmiot transakcji płatniczej.

Można więc w uproszczeniu powiedzieć, że przedsiębiorca to odbiorca a klient to płatnik.

Natomiast „instrumentem płatniczym” jest każde zindywidualizowane urządzenie lub uzgodniony przez użytkownika usług płatniczych i dostawcę usług płatniczych zbiór procedur, z których korzysta użytkownik usług płatniczych w celu zainicjowania zlecenia płatniczego.

Zakaz pobierania opłat

Art. 52 ust. 3 dyrektywy PSD przewiduje, że dostawca usług płatniczych przykładowo bank nie uniemożliwia odbiorcy żądania od płatnika opłaty lub oferowania mu zniżki za korzystanie z danego instrumentu płatniczego. Spółka planująca wejść na rynek płatności mobilnych w danym kraju powinna jednak pamiętać, że poszczególne państwa członkowskie mogą zabronić pobierania opłat lub ograniczyć to prawo.

Regulacje krajowe

W Polsce nie wprowadzono do tej pory zakazu pobierania opłat surcharge przy płatności telefonem komórkowym. Oznacza to, że odbiorca płatności może żądać od płatnika opłaty lub oferować mu zniżkę za korzystanie z konkretnego instrumentu płatniczego. Otwiera to pole do działania dla firm, które chciałaby zmotywować swoich klientów do dokonywania płatności w określony sposób (np. mobilnie).

Ważne

Termin „opłaty surcharge” posiada dwa znaczenia. Po pierwsze oznacza środki, które właściciele bankomatów pobierają od osób z nich korzystających tytułem opłaty za wypłatę gotówki z ich urządzeń. Pobierania tak rozumianych opłat surcharge zabrania obowiązująca ustawa o usługach płatniczych z 19 sierpnia 2011 roku. Toczą się jednak prace nad projektem znoszącym ten zakaz. Po drugie tym terminem nazywane są także opłaty dodatkowe przy tzw. mobilnych usługach finansowych.

Nowa dyrektywa – PSD2

Komisja Europejska przyjęła jednak już założenia do nowej dyrektywy w sprawie usług płatniczych. Jej celem jest integracja krajowych rynków płatności oraz obniżenie wysokości opłat. Przedsiębiorca, który teraz planuje oferowanie płatności elektronicznych bez konieczności używania karty, w przyszłości będzie musiał spełniać tak samo wysokie standardy jak banki. Oznacza to konieczność zainwestowania w bardzo bezpieczne (i odpowiednio kosztowne) systemy autoryzacji klienta dokonującego płatności.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33811 )
Array ( [docId] => 33811 )