Daty w Excelu wyświetlane z nazwą dnia tygodnia

Data: 13-09-2013 r.

Daty wykorzystuje w zasadzie każdy raport okresowy tworzony w Excelu. Bardzo istotne jest ich czytelne formatowanie, ponieważ dzięki temu utworzymy przejrzyste raporty. Często potrzebne okazuje się sprawdzenie, którego dnia tygodnia dotyczy określona data. Aby to zrobić, nie trzeba zaglądać do kalendarza. Wystarczy zdefiniowanie odpowiedniego formatu komórki.

Rysunek 1. przedstawia kilka przykładowych dat.


Aby w komórkach zostały dołączone nazwy dni tygodnia, powinniśmy nadać im format niestandardowy:
1. Zaznaczamy komórki z datami i wciskamy kombinację klawiszy Ctrl + 1, aby otworzyć okno dialogowe Formatuj komórki.
2. Przechodzimy do zakładki Liczby i zaznaczamy kategorię Niestandardowe.
3. W polu Typ wpisujemy następujący format:

dddd rrrr-mm-dd

Rysunek 2. Okno formatowania komórek


4.
Zatwierdzamy, poprzez kliknięcie OK, a uzyskamy efekt jak na rysunku 3. Zauważmy, że data w komórce nie została zmieniona. Dostosowany został jedynie sposób jej wyświetlania.

Rysunek 3. Daty z nazwami dni tygodnia


Przydatne może się także okazać wyświetlenie daty w taki sposób, aby nazwa dnia tygodnia była wyrównana do lewej, a data do prawej.
Aby uzyskać taki efekt:
5. Powtórzmy kroki 1. i 2., a w polu Typ wpisujemy tym razem następujący format:
dddd * rrrr-mm-dd
6. Zatwierdzamy, poprzez kliknięcie OK.

7. Rozszerzamy teraz kolumnę z datami i sprawdźmy, jak działa formatowanie.

Rysunek 4. Efekt zastosowania formatu niestandardowego


Daty są teraz w Excelu przedstawione w czytelny sposób. Jeżeli chcielibyśmy nazwy dni tygodnia przedstawić w formie skróconej, w pierwszym członie formatu niestandardowego użyjmy trzech liter d.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34279 )
Array ( [docId] => 34279 )

Array ( [docId] => 34279 )