E-komunikacja przedsiębiorcy z urzędem

Data: 10-07-2014 r.

11 maja 2014 r. weszły w życie zmiany w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne i w Kodeksie postępowania administracyjnego. Teraz przedsiębiorca zamiast składać podanie w biurze podawczym urzędu lub za pośrednictwem poczty, można je wnieść w formie elektronicznej do skrzynki podawczej organu administracji publicznej.

Pierwszym krokiem, który powinien powziąć pełnomocnik spółki, to założenie profilu zaufanego na platformie ePUAP (www.epuap.gov.pl). Posiadanie profilu zaufanego pozwala na pełne wykorzystanie możliwości komunikacji elektronicznej z urzędem, które dają obecnie obowiązujące przepisy. Warto podkreślić, że zarówno uzyskanie, jak i korzystanie z profilu zaufanego nie wiąże się z ponoszeniem żadnych kosztów. Ponadto profil ten działa bez potrzeby instalowania dodatkowego oprogramowania czy urządzeń. Oznacza to, że komunikacja elektroniczna z organem administracji publicznej odbywa się wyłącznie za pomocą skrzynki podawczej organu.

Wniesienie e-podania musi być uwierzytelnione, co oznacza, że tożsamość przedsiębiorcy jako osoby składającej podanie musi być potwierdzona. Mechanizmy, za pomocą których dokonuje się uwierzytelnienia podania, to: podpis potwierdzony profilem zaufanym na platformie ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny kwalifikowany certyfikatem. W przypadku e-podań, z uwagi na konieczność uwierzytelnienia, nie można bowiem skorzystać z tradycyjnej poczty e-mail.

Z chwilą, gdy przedsiębiorca złoży e-podanie, całe postępowanie administracyjne będzie się toczyć z wykorzystaniem drogi elektronicznej. Wysłanie e-podania jest bowiem równoznaczne z wyrażeniem zgody na doręczanie pism przez organ w formie elektronicznej. Oprócz „dorozumianej” zgody na stosowanie komunikacji elektronicznej istnieje możliwość złożenia odrębnego wniosku o doręczenie e-pism w ramach konkretnego postępowania administracyjnego. Nie ma także przeszkód, aby pełnomocnik spółki wyraził zgodę na stałe komunikowanie się w ten sposób z organem we wszystkich lub określonych sprawach administracyjnych załatwianych w danym urzędzie. Ponadto możliwa jest także sytuacja, w której udzieli zgody na doręczanie pism drogą elektroniczną w odpowiedzi na zapytanie organu w tym przedmiocie (art. 391 § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego). Warto jednak pamiętać, że we wszystkich tych przypadkach konieczne jest podanie adresu poczty elektronicznej, na który organ będzie doręczał e-korespondencję. Oczywiście zgoda nie ma charakteru ostatecznego i w każdym czasie może być cofnięta. Wówczas organ administracji będzie zobligowany komunikować się w tradycyjnej papierowej formie.

Agnieszka Kręcisz-Sarna, radca prawny

Tagi: ePUAP

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35336 )
Array ( [docId] => 35336 )