Dokumenty elektroniczne w postępowaniu administracyjnym

Data: 10-07-2014 r.

Ułatwieniem dla przedsiębiorców w ramach kontaktów z organami administracji publicznej jest przewidziane w nowelizacji ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zrównanie dokumentów elektronicznych z papierowymi.

Od 11 maja 2014 roku istnieje możliwość udzielenia pełnomocnictwa w formie elektronicznej (art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego). Jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia dokonuje się za pomocą podpisu elektronicznego kwalifikowanego certyfikatem lub profilu zaufanego ePUAP. Nie ma wówczas potrzeby składania do akt administracyjnych oryginału bądź uwierzytelnionego odpisu papierowego pełnomocnictwa. Z pełnomocnictwa elektronicznego można korzystać w postępowaniach wszczętych po wejściu w życie nowelizacji. Do postępowań wszczętych i niezakończonych do 11 maja 2014 r. stosuje się bowiem przepisy dotychczasowe.

W przypadku zaistnienia domniemania odbioru dokumentu elektronicznego (np. decyzji administracyjnej) istnieje możliwość złożenia wniosku o przywrócenie terminu np. do złożenia odwołania w razie, gdy niemożność odebrania korespondencji elektronicznej była przez stronę niezawiniona.

 

Nowym rozwiązaniem jest także możliwość złożenia – w odpowiedzi na wezwanie organu – wyjaśnień lub zeznań w formie dokumentu elektronicznego. (art. 50 § 1 k.p.a.). Do tej pory dla tych czynności zastrzeżona była wyłącznie forma pisemna. Decyzja co do sposobu złożenia zeznań lub wyjaśnień jest jednakże pozostawiona organowi administracji publicznej. To ten w wezwaniu określi formę uczestnictwa danej osoby (tj. strony, uczestnika, świadka) w postępowaniu administracyjnym, tj. czy ma stawić się osobiście, przez pełnomocnika, czy też może złożyć wyjaśnienia (zeznania) drogą elektroniczną.

Udostępnianie akt

W końcu wprowadzono możliwość wglądu w akta sprawy w systemie teleinformatycznym organu (art. 73 § 3 k.p.a.). Po identyfikacji strony (uczestnika) postępowania administracyjnego za pomocą profilu zaufanego ePUAP lub podpisu elektronicznego będzie możliwe nie tylko przeglądanie akt, ale także sporządzanie z nich notatek, kopii lub odpisów. Podkreślić trzeba, że w poprzednim stanie prawnym dostęp do akt obejmował jedynie pisma elektroniczne wnoszone do organu lub przez niego doręczane. Obecnie zapewniono dostęp do akt administracyjnych w pełnym zakresie, co niewątpliwie okaże się dużym usprawnieniem w załatwianiu spraw urzędowych. Inną rzeczą jest realizacja w praktyce opisanego uprawnienia. Oprócz trudności natury faktycznej (wiele urzędów nie wdrożyło elektronicznego systemu zarządzania dokumentami) pojawiają się – z uwagi na redakcję powołanego przepisu – wątpliwości, czy organ jest zobowiązany, czy tylko uprawniony do zapewnienia stronie wglądu w akta sprawy zawarte w systemie teleinformatycznym.

Agnieszka Kręcisz-Sarna, radca prawny

Tagi: ePUAP

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35335 )
Array ( [docId] => 35335 )