Kontrola prywatnych kont e-mail nie jest dopuszczalna

Data: 07-11-2013 r.

Pracodawca nie może kontrolować prywatnych kont e-mail pracowników poprzez ich przeglądanie. Kontrola może natomiast polegać na zablokowaniu dostępu do takich kont pocztowych podobnie jak do innych stron internetowych.

Nie ulega wątpliwości, że obecnie zdecydowana większość firm wyposaża stanowiska pracy swoich pracowników w stały dostęp do Internetu. Stwarza to jednak szerokie pole do możliwych nadużyć z ich strony i może prowadzić do spadku efektywności pracy. Może zagrażać także bezpieczeństwu danych w firmie. Stąd coraz więcej firm decyduje się na wprowadzenie odpowiednich zasad korzystania z Internetu w miejscu pracy.

Nierzadko blokuje dostęp do stron internetowych nie mających związku z wykonywaną pracą. Pracownicy często zapominają, że służbowe konto e-mailowe jest własnością pracodawcy, a pracownik za jego pośrednictwem prowadzi korespondencję w imieniu pracodawcy. Firma, chcąc sprawdzić np. czy pracownik właściwie wykorzystuje czas pracy, czy nie narusza tajemnicy przedsiębiorstwa, ma prawo podjąć decyzję o monitorowaniu prowadzonej korespondencji.

Jednak bardzo ważne jest to, że jeżeli pracodawca w czasie monitoringu poczty elektronicznej stwierdzi, iż w skrzynce znalazł się list o charakterze prywatnym, powinien powstrzymać się od zapoznania się z jego treścią. Często jednak już samo zapoznanie się z listą otrzymywanych i wysyłanych przez pracownika e-maili, bez wnikania w ich treść, umożliwia pracodawcom ocenę wykorzystywania służbowego sprzętu.

Bardzo istotnym faktem jest to, że kontrola przeglądanych przez pracowników stron internetowych powinna służyć wyłącznie celom bezpieczeństwa i efektywności pracy. Dopiero jednak po poinformowaniu pracowników firma może stosować oprogramowanie szpiegujące, rejestrując aktywność komputera. Pracodawca ma prawo także zakazać wnoszenia i używania w firmie płyt CD, DVD, pamięci USB i innego sprzętu pozwalającego na kopiowanie danych.

Zdaniem Sądu Najwyższego:

  1. Waga naruszeń polegających na wykorzystaniu komputera służbowego dla celów niezwiązanych z pracą uzależniona jest od tego, czy rozmiar tych czynności prowadzi do wniosku, że za pomocą sprzętu pracodawcy (w tym opłacanego przez niego łącza sieciowego) pracownik będzie wykonywać swoją własną działalność gospodarczą, czy jakąś jej część. Podobnie rzecz się ma z wykorzystywaniem czasu pracy na czynności z nią niezwiązane. Inaczej powinny być oceniane takie zachowania, jeśli mają one charakter incydentalny, a inaczej jeśli stanowią swoistego rodzaju praktykę, która uniemożliwia (ogranicza) wykonywanie obowiązków pracowniczych. (Wyrok Sądu Najwyższego z 4 listopada 2010 r., II PK 11/10)

  1. Korzystanie w pracy przez pracownika zajmującego stanowisko kierownicze z nielegalnych programów komputerowych jest naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych i może stanowić uzasadnioną przyczynę rozwiązania stosunku pracy na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 k.p. (Wyrok Sądu Najwyższego z 16 listopada 2004 r., I PK 36/04)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34317 )
Array ( [docId] => 34317 )