Niestandardowa numeracja tabeli w Excelu

Data: 16-10-2013 r.

Najpopularniejszym sposobem numerowania wierszy jest wstawienie kolejnych liczb porządkowych. Niekiedy, jest nam jednak potrzebna niestandardowe numeracja w naszej tabeli, np. zestawy kolejnych liczb lub cyfry z dodanym tekstem. Do tego celu najwygodniej wykorzystać formuły.

W naszym arkuszu ma się pojawić niestandardowa numeracja tabeli. Kolejne pozycje listy mają być ponumerowane zestawami liczb od 1 do 8. Do numeracji ma być ponadto dołączony tekst. Przy wykonywaniu tego zadania nie wystarczy wprowadzić pierwszego oznaczenia i przeciągnąć w dół komórki za pomocą uchwytu wypełnienia.

Rysunek 1. Fragment przykładowego zestawienia

Aby określić wzrost liczb do wartości 8, a następnie ponowne odliczanie od jedności:
1. Wprowadzamy do komórki A3 następującą formułę:
=MOD(WIERSZ(A3)-3;8)+1
2. Skopiujmy tę formułę na wszystkie komórki zestawienia.

Zauważmy, że formuła poprawnie ponumerowała wiersze do numeru 8, a następnie rozpoczęła nową numerację.

Rysunek 2. Formuła ponumerowała wiersze do granicznej wartości 8


Dzięki odpowiedniemu połączeniu funkcji WIERSZ oraz MOD, która zwraca resztę z dzielenia, nadawane jest zestawieniu właściwe numerowanie. Przy czym formuła również zabezpiecza numerację przed zmianą liczby wierszy.

W kolejnym kroku możemy rozszerzyć formułę o tekst -grupa. Efekt dodania tekstu do liczby osiągniemy dzięki zastosowaniu operatora &, który pozwala łączyć ciągi znaków ze sobą, bez względu na to, czy mamy do czynienia z tekstem czy z liczbą. Rozszerzona formuła w komórce A3 powinna więc mieć następującą postać:
=MOD(WIERSZ(A3)-3;8)+1&"-grupa"

Poprawioną formułę skopiujmy na wiersze, w których powinna ona działać. Dzięki temu dodamy do numeracji niezbędny fragment tekstu.

Rysunek 3. Do numeracji dołączono ciąg tekstowy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Biznesplan

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34292 )
Array ( [docId] => 34292 )