Pobieranie danych ze stron WWW

Autor: Marcin Sarna
Data: 29-12-2014 r.

Potrzebujemy codziennie informacji o kursach akcji na giełdzie lub kursach walut. Każdorazowe wchodzenie na stronę WWW razem może być uciążliwe lub dane są potrzebne do wyliczeń, a więc ich przeklejanie za każdym razem jest kłopotliwe. W takie sytuacji dane do Excela należy pobierać dynamicznie.

W tym celu:

  1. OtwieramyDane/Dane zewnętrzne/Z sieci Web, a następnie wpisujemy adres strony internetowej, która po chwili zostanie wyświetlona w oknie Excela (rysunek 1.).

Rysunek 1. Okno dialogowe kwerendy sieci Web

  1. Przy użyciu strzałek widocznych w okienku kwerendy zaznaczamy, którą część strony WWW chcemy pobrać (rysunek 2.).

Rysunek 2. Zaznaczenie obszarów do importu ze strony WWW

  1. W Opcjach zaznaczamy formatowanie na Pełne formatowanie HTML, a następnie wciskamy Importuj (rysunek 3.).

Rysunek 3. Ustawienie pełnego formatowania HTML

  1. Wskazujemy miejsce importowania danych. W naszym przykładzie jest to komórka A1 w arkuszu, w którym jesteśmy (rysunek 4.).

Rysunek 4. Wskazanie miejsca do zaimportowania danych

  1. Do naszego pliku zaimportowały się dane ze strony WWW (rysunek 5.). Dane są dynamiczne, możemy je odświeżać (z menu podręcznego opcja Odśwież).

Rysunek 5. Zaimportowane dane ze strony WWW

  1. Najlepiej ustawić opcję odświeżania się połączenia przy każdym otwarciu pliku. W tym celu z menu podręcznego wybieramy opcję Właściwości zakresu danych i zaznaczamy Odśwież dane podczas otwierania pliku (można ustawić czas co ile połączenie ma się odświeżać) (rysunek 6.).

Rysunek 6. Ustawienia automatycznego odświeżania danych podczas otwierania pliku

Pobieranie danych z Accessa

Excel umożliwia dynamiczne pobierania danych z baz danych (kwerend) Accessa. W przykładzie chcemy pobrać z bazy koszty dane: koszty w podziale na poszczególne lata, miesiące, konta i MPK.

W tym celu:

  1. Otwieramy wstążkę Dane/Dane zewnętrzne/Z programu Access. Wskazujemy lokalizację bazy danych (rysunek 7.).

Rysunek 7. Okno wyboru źródła danych

  1. Następnie wskazujemy odpowiednią tabelę lub kwerendę, z której chcemy pobrać dane (rysunek 8.).

Rysunek 8. Wybór tabeli lub kwerendy z bazy

  1. Kolejnym krokiem jest określenie sposobu wyświetlania danych i miejsca, gdzie chcemy je umieścić (Rysunek 9.) UWAGA możemy pobierać dane jako raport z tabeli przestawnej i pracować na tabelach. W ten sposób mamy pobrane dane z Accessa (odświeżamy menu podręczne i Odśwież).

Rysunek 9. Okno importowania danych z Accessa

  1.    Jeżeli przejdziemy na wstążkę Dane/Połączenia, to jesteśmy w stanie sprawdzić utworzone połączenie z bazą Access (rysunek 10).

Rysunek 10. Okno Połączenia skoroszytu

Marcin Sarna

Tagi: excel

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36299 )
Array ( [docId] => 36299 )

Array ( [docId] => 36299 )