Wstawianie lub usuwanie komórek, wierszy i kolumn

Autor: Marcin Sarna
Data: 29-12-2014 r.

Zmiany w arkuszu nieodzownie łączą się z koniecznością dodawania lub usuwania poszczególnych komórek, a nawet całych wierszy lub kolumn. Jak wstawiać i usuwać puste komórki, wiersze i kolumny w Excelu?

Wstawianie pustych komórek zaczynamy od zaznaczenia jednej komórki lub całego zakresu komórek, w miejscu, gdzie chcemy wstawić nowe, puste komórki. Teraz:

  1. Na karcie Narzędzia główne szukamy grupy Komórki i klikamy strzałkę koło przycisku Wstaw.

Rysunek 1. Menu Wstaw na karcie Narzędzia główne.

Zapamiętaj to miejsce – służy także do wstawiania wierszy i kolumn.

  1. Z rozwiniętej listy wybieramy Wstaw komórki.

  2. W nowym oknie Wstawianie wybieramy miejsce wokół zaznaczonych komórek, w którym pojawią się nowe, puste komórki.

Wstawienie komórek spowoduje, że wszystkie odwołania w formułach komórek w arkuszu, które istniały w momencie wstawiania, zostaną odpowiednio dopasowane. Podobnie jest zresztą przy usuwaniu komórek, tam jednak nie są zmieniane odwołania w formułach, które dotyczą usuniętych komórek. Wówczas w komórkach zawierających formuły z odwołaniami do usuniętych komórek będzie widoczny błąd #ADR!.

Rysunek 2. Błędne odwołanie do komórki, która nie istnieje. Wcześniej w tym miejscu znajdowała się formuła =B2, ale cała kolumna B została usunięta.

W niektórych sytuacjach możemy także chcieć wstawić skopiowane komórki (tj. zawierające jakieś wartości czy formuły), a nie puste. Wówczas – po ich skopiowaniu – klikamy w określonym miejscu w arkuszu prawym klawiszem myszki i z menu kontekstowego wybieramy Wstaw skopiowane komórki. Następnie wybieramy miejsce, w którym pojawią się nowe komórki ze skopiowaną zawartością.

Możemy też szybko ponawiać wstawianie komórek za pomocą kombinacji klawiszy [CTRL] + [Y].

Wstawianie wierszy w arkuszu

Jeżeli chcemy wstawić tylko jeden wiersz, wystarczy zaznaczyć ten (albo komórkę w wierszu), powyżej którego chcemy wstawić nowy wiersz. Na przykład, chcąc wstawić dodatkowy wiersz między wierszem 5. i 6., zaznaczamy wiersz 6.

Rysunek 3. Wstawiamy nowy wiersz pomiędzy dotychczasowymi wierszami 5. i 6.

Wstawianie wielu wierszy odbywa się tak samo, jednak zaznaczamy tyle wierszy, ile chcemy wstawić. Następnie na karcie Narzędzia główne szukamy grupy Komórki i klikamy strzałkę koło przycisku Wstaw oraz wybieramy Wstaw wiersze arkusza.

Wstawianie kolumn w arkuszu

Wstawianie kolumn odbywa się podobnie jak w przypadku wierszy. Chcąc wstawić jedną kolumnę należy zaznaczyć kolumnę (albo komórkę w kolumnie) na lewo od tej, od której chcemy wstawić nową kolumnę. Aby zaś wstawić kilka kolumn należy zaznaczyć tyle kolumn, ile chcemy wstawić.

Zarówno wstawiając kilka kolumn, jak i kilka wierszy, możemy chcieć je wstawić w różnych miejscach arkusza. W takim wypadku, zaznaczając kolumny lub wiersze położone niebezpośrednio przy sobie, należy trzymać klawisz [CTRL] i klikać każdą kolumnę (wiersz) pojedynczo.

Usuwanie komórek, wierszy lub kolumn

Usuwanie poszczególnych elementów arkusza odbywa się poprzez zaznaczenie komórek, wierszy lub kolumn do usunięcia, a następnie wybranie na karcie Narzędzia główne z grupy Komórki strzałki na prawo od przycisku Usuń. Teraz:

►aby usunąć zaznaczone komórki – wybierzmy Usuń komórki;

►aby usunąć zaznaczone wiersze – wybierzmy Usuń wiersze arkusza;

►aby usunąć zaznaczone kolumny – wybierzmy Usuń kolumny arkusza.

Rysunek 4. Usuwanie komórek, wierszy lub kolumn.

Innym sposobem jest kliknięcie zaznaczonego obszaru prawym elementem myszki i wybranie z menu kontekstowego Usuń.

W niektórych przypadkach (chodzi głównie o usuwanie zakresu komórek) pojawi się okno dialogowe Usuwanie, w którym należy wskazać, co zrobić z pozostałą częścią arkusza (tj. jak „dosunąć” pozostawione komórki tak, aby usunąć powstałą lukę).

Usuwając komórki pamiętajmy, że nie służy do tego klawisz [DELETE]. On jednie czyści zawartość komórek, pozostawiając ustawione formatowanie.

Marcin Sarna

Tagi: excel

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36306 )
Array ( [docId] => 36306 )

Array ( [docId] => 36306 )