Wybieranie danych do wykresu dwoma kliknięciami myszy

Autor: Piotr Dynia
Data: 31-03-2015 r.

Dysponujesz zestawieniem sprzedaży produktów z ostatnich czterech miesięcy. Osiągnięte wyniki będziesz prezentować na spotkaniu kierownictwa firmy, dlatego potrzebujesz stworzyć uniwersalną prezentację, którą można błyskawicznie modyfikować.

Przyjmijmy, że Twoim celem jest porównanie na wykresie sprzedaży różnych produktów. Proponujemy Ci skorzystać z bardziej elastycznego sposobu opartego na tabeli pomocniczej, w której znajdą się rozwijane listy i formuły wyszukujące.

Rys. 1. Przykładowe dane sprzedażowe

W tym celu:

  1. Skopiuj wiersz nagłówkowy zestawienia i wklej go poniżej danych (np. w zakresie komórek A12:E12).

  2. Zaznacz komórkę A13. Uaktywnij kartę Dane i w grupie poleceń Narzędzia danych wskaż Poprawność danych i w wyświetlonym oknie przejdź do zakładki Ustawienia.

  3. Z rozwijanej listy Dozwolone wybierz pozycję Lista.

  4. Kliknij pole Źródło i zaznacz w arkuszu wszystkie nazwy produktów (zakres A2:A9).

  5. Zatwierdź, klikając OK, a w komórce A13 pojawi się rozwijana lista zawierająca nazwy wszystkich produktów.

  6. Skopiuj komórkę, np. do trzech kolejnych wierszy.

W zakresie komórek A13:A16 powinny znajdować się rozwijane listy jak na rysunku 2. Teraz można już wstawić formuły, które będą zwracały dane w tabeli pomocniczej.

Rys. 2. Rozwijane listy zostały wstawione

W tym celu:

1. W komórkach A13:A16 wybierz z list nazwy produktów, które mają być porównywane.

2. Do komórki B13 wpisz następującą formułę:

=WYSZUKAJ.PIONOWO($A13;$A$2:$E$10;NR.KOLUMNY();0)

i skopiuj ją najpierw do trzech kolejnych kolumn po prawej, a następnie do trzech wierszy w dół. Twój arkusz powinien teraz wyglądać jak na rysunku 3.

Rys. 3. Formuły wyszukujące zostały wprowadzone

Wyjaśnienie działania formuły:

Pierwszym argumentem funkcji WYSZUKAJ. PIONOWO jest adres komórki, w której znajduje się poszukiwana wartość (w przykładzie nazwa produktu). Drugi argument to zakres danych (tablica), gdzie znajdują się nazwy produktów oraz odpowiadające im wartości liczbowe. W trzecim argumencie określasz, w której kolumnie (tablicy) funkcja ma szukać wartości liczbowej odpowiadającej nazwie wskazanej w pierwszym argumencie. Użyto tutaj funkcji NR.KOLUMNY(), dla której nie określono argumentu. Dzięki temu zwróci ona numer kolumny, w której się aktualnie znajduje. Ostatni argument (0) oznacza, że funkcja ma szukać w tablicy nazwy produktu identycznej, co wskazana w komórce A13.

Możesz teraz przystąpić do zbudowania wykresu na podstawie danych z tabeli pomocniczej. Zaznacz zakres komórek A12:E16 i na tej podstawie zbuduj wykres kolumnowy.

Gdy teraz będziesz chciał stworzyć inny zestaw produktów do porównania, po prostu wybierz odpowiednie nazwy z rozwijanych list, a wykres automatycznie się zaktualizuje. Jeżeli w prezentacji chcesz np. zamieścić tylko dwa produkty, to określ odpowiednio mniejszy zakres źródłowy (w przykładzie A12:E14).

Piotr Dynia

Tagi: excel

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36835 )
Array ( [docId] => 36835 )

Array ( [docId] => 36835 )