Przetwarzanie danych w celach marketingowych

Autor: Marcin Sarna
Data: 29-05-2014 r.

Jeżeli informacje osobowe zostaną powierzone firmie na podstawie zgody osób, których dotyczą, może ona wobec nich prowadzić pewne ograniczone działania marketingowe, o których piszemy niżej. Jest to dopuszczalne, nawet jeżeli zgoda na takie działania nie została udzielona wyraźnie. Jest to tzw. wtórny cel przetwarzania danych osobowych, czyli swoiste domniemanie, że osoba powierzająca dane osobowe zgodziła się jednocześnie na ich przetwarzanie w ściśle określonych celach marketingowych.

Ustawa o ochronie danych osobowych zezwala na przetwarzanie danych, m.in. jeżeli jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych. Za taki prawnie usprawiedliwiony cel ustawa uważa marketing bezpośredni produktów lub usług administratora danych. Chodzi o przekaz reklamowy kierowany bezpośrednio do klientów, np. w formie masowej wysyłki e-maili. Jednak klient zawsze może wyrazić sprzeciw przeciwko wykorzystywaniu jego danych do tego celu. Poza tym nie jest dozwolone promowanie oferty firm trzecich, czyli sprzedaż produktów innych firm w ramach własnej oferty.

 

W przypadku sprzedaży baz klientów innym podmiotom na cele marketingowe wymagane jest otrzymanie od klienta odrębnej zgody na takie działanie. Jeżeli nie ma takiego pozwolenia, można rozważyć wykorzystanie instytucji tzw. powierzenia przetwarzania danych. Polega to na przekazaniu wykonywania obowiązków zakresu przetwarzania danych innemu podmiotowi. Taka operacja nie pozwala jednak firmie trzeciej na promowanie własnych produktów lub usług. Warto o tym pamiętać, gdy występuje się w roli nabywającego bazy danych klientów. Należy wówczas odrzucać propozycje powierzenia, które absolutnie nie pozwala na prowadzenie marketingu.

W przypadku zakupu zbiorów informacji należy żądać okazania przez sprzedającego zgody każdego klienta na przetwarzanie i sprzedaż. Ponadto nabywca musi poinformować osoby, których dane widnieją w bazie, o fakcie zakupu. Komunikat powinien też zawierać informacje o możliwości dostępu do danych, ich poprawiania oraz wniesienia sprzeciwu.

Należy pamiętać, że zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych obejmuje tylko niektóre działania promocyjne. Tą definicją nie są objęte przede wszystkim wiadomości e-mail z ofertami zawierania umów, czyli rozsyłanie tzw. niezamówionej informacji handlowej. Kwestie te reguluje ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która wymaga dodatkowej zgody odbiorcy na otrzymywania tego typu korespondencji elektronicznej.

Marcin Sarna

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34980 )
Array ( [docId] => 34980 )