Drony jak monitoring – trzeba stosować przepisy o ochronie danych

Autor: Wioleta Szczygielska
Data: 17-08-2015 r.

Grupa Robocza art. 29 nie ma wątpliwości, że zyskujące na popularności drony, mogą ingerować w prywatność obywateli. Porównuje je do monitoringu, gdyż także mogą zbierać takie dane osobowe jak obraz, dźwięk czy informacje o lokalizacji. Kwestia dronów, podobnie jak monitoringu, nie została uregulowana w przepisach, ale do obu tych technologii trzeba stosować przepisy o ochronie danych osobowych.

Europejscy rzecznicy ochrony danych osobowych wydali rekomendacje, które mają przyczynić się do lepszej ochrony danych osobowych przy wykorzystywaniu dronów. Są one skierowane do osób, które wykorzystują te urządzenia do celów innych niż prywatne. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy osoba prywatna udostępni pozyskane za pomocą drona dane osobowe np. opublikuje nagranie w Internecie.

Grupa Robocza art. 29 zaleca by drony wykorzystywane przez policję i inne organy ścigania – lub w przypadku, gdy organy te chcą pozyskać dane zebrane przez drony od ich operatorów – były stosowane tylko, gdy istnieje ważna podstawa prawna do wykorzystywania tych danych. Urządzenia te powinny być stosowane tylko, gdy jest to konieczne, a ich wykorzystanie jest zasadne.

Grupa podkreśla, że dane pozyskiwane przez drony mogą być wykorzystywane, jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne:

  • realizacji umowy (gdy osoba, której dane są przetwarzane jest stroną umowy),

  • realizacji przepisu prawa,

  • ochrony interesów osoby, której dane są przetwarzane lub gdy

  • osoba, której dane są przetwarzane udzieli dobrowolnej, świadomej i konkretnej zgody.

Europejscy rzecznicy ochrony danych podkreślają też, że dane osobowe pozyskiwane przez drony mogą być przetwarzane tylko, gdy są odpowiednie, istotne i nie nadmierne w stosunku do celu, w jakim zostały zebrane. Poza tym, osoba, której dane są przetwarzane, musi być świadoma, że dochodzi do tego procesu. Ten, kto zbiera jej dane osobowe, musi więc zrealizować wobec niej obowiązek informacyjny. Powinno się to odbyć tak szybko, jak to tylko możliwe, najpóźniej w momencie ich pierwszego ujawnienia.

Dodatkowo podmioty przetwarzające dane osobowe pozyskane przez drony muszą zapewnić środki organizacyjne i techniczne ochrony danych osobowych.

Źródło:

Opinia Grupy Roboczej Artykułu 29 na temat kwestii prywatności i ochrony danych osobowych w odniesieniu do wykorzystywania dronów (01/2015)

Wioleta Szczygielska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37686 )
Array ( [docId] => 37686 )

Array ( [docId] => 37686 )