Ochrona danych musi nadążać za cyfrowym rozwojem

Data: 26-05-2015 r.

Europejscy Rzecznicy Ochrony Danych przyjęli rezolucję „Spełnienie oczekiwań w zakresie ochrony danych w cyfrowej przyszłości”. Wzywa ona Komisję Europejską i rządy krajów europejskich by zapewniły, że finansowanie organów ochrony danych będzie wystarczające do spełnienia stawianych im oczekiwań.

Podczas Konferencji Europejskich Organów Ochrony Danych ‘Navigating the Digital Future – let’s get practical!’ Europejscy Rzecznicy Ochrony Danych przyjęli trzy rezolucje. Najważniejsza z nich dotyczyła spełnienia oczekiwań w zakresie ochrony danych w cyfrowej przyszłości. Rezolucja wzywa Komisję Europejską i rządy krajów europejskich do zapewnienia, że finansowanie organów ochrony danych będzie wystarczające do sprostania nieustannie rosnącym nakładanym na nie wymaganiom oraz do zapewnienia, że wymogi określane przez ustawodawców będą należycie przestrzegane w praktyce.

Dodatkowo wzywa ustawodawców w całej Europie do zapewnienia, że – o ile to możliwe – następna generacja przepisów w zakresie ochrony danych będzie opracowana w jasny i prosty sposób. Poza tym, przepisy te mają być zrozumiałe i stosowane przez organizacje, osoby fizyczne i organy ochrony danych, tak aby były tak skuteczne jak to możliwe w zapewnianiu w praktyce wysokiego standardu ochrony danych, do którego osiągnięcia dążą.

W rezolucji przypomniano też europejskim organom ochrony danych o potrzebie:

  • wznowienia swoich wysiłków na rzecz podniesienia świadomości publicznej na temat praw do ochrony danych oraz widoczności prac organów ochrony danych, uznając przy tym wyzwania, jakie przyniosą rosnące wymagania;

  • przyjęcia odpowiednich metodologii, aby jak najlepiej ukierunkować swoje wyczerpywalne zasoby w celu osiągnięcia wyników rzeczywiście służących ochronie prywatności osób oraz w szczególności propagować rozwój przyszłości cyfrowej przyjaznej dla prywatności poprzez zabezpieczenia prywatności wbudowane w technologię;

  • współpracy ze stronami trzecimi, w tym partnerstw między europejskimi organami ochrony danych, współpracy z Międzynarodową Konferencją oraz z innymi stronami trzecimi – takimi jak inne organy regulacyjne, w celu zapewnienia, że informacje o ochronie danych, na tyle na ile to możliwe, będą propagowane i zwiększane poprzez współpracę z innymi;
    zachęcania do rozwoju mechanizmów wspierających ochronę danych i prywatności, takich jak certyfikaty prywatności i kodeksy postępowania, w celu propagowania zgodności i dobrych praktyk – ułatwiających „wyścig na sam szczyt” i zapewniających bodźce do przestrzegania zasad ochrony danych;

  • rozwijania systematycznego i proaktywnego podejścia to radzenia sobie z nie zapewnianiem zgodności przez administratorów danych, których działania stanowią największe zagrożenie dla praw obywateli do ochrony danych;

  • aby jeszcze bardziej odpowiadać na nowe technologie i ich skutki dla ochrony danych. Dotyczy to kontynuowania rozwijania i dzielenia się wewnętrzną specjalistyczną wiedzą techniczną;

  • bycia asertywnym przy przekonywaniu do zasobów, jakie organy ochrony danych potrzebują do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony osób w skuteczny sposób. Dotyczy to dalszego wpływania na dyskusje na temat pakietu reformy ochrony danych UE, jak również dyskusje nad modernizacją Konwencji 108 Rady Europy na podstawie, że ustawodawcy nie powinni powierzać nowych zadań organom ochrony danych przy ochronie podstawowych praw do prywatności i ochrony danych, bez jednoczesnego umożliwienia im pełnej realizacji tych zadań poprzez zapewnienie niezbędnych uprawnień i zasobów; oraz

  • dalszego rozwijania inicjatyw, takich jak podgrupa Grupy Roboczej Artykułu 29 ds. współpracy oraz Grupa Robocza Wiosennej Konferencji ds. współpracy europejskiej, które umożliwią wymianę informacji, wiedzy i badań dotyczących praktycznych podejść, aby pomóc organom ochrony danych sprostać wielu wyzwaniom, które napotykają.

Podczas konferencji przyjęto też rezolucję „Uruchomienie dedykowanej Konferencji części na platformie CIRCABC”. CIRCABC to Centrum zasobów Komisji Europejskiej dotyczących komunikacji i informacji dla organów administracji, przedsiębiorstw i obywateli. Przyjęta rezolucja dotyczy uruchomienia na platformie CIRCABC narzędzia umożliwiającego archiwizację i centralizację już opracowanych oraz przyszłych dokumentów Europejskiej Konferencji, a także stosownych informacji będących przedmiotem wspólnego zainteresowania członków Konferencji, takich jak najlepsze praktyki, wspólne wytyczne czy podsumowania krajowych decyzji dotyczących określonych zagadnień.

Trzecim dokumentem przyjętym podczas konferencji jest rezolucja w sprawie akredytacji. Przyznaje ona organowi ochrony danych Andory status europejskiego krajowego organu ochrony danych.

Źródło:

GIODO

Wioletta Szczygielska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37203 )
Array ( [docId] => 37203 )