Zmiany w statystyce publicznej zwiększą ochronę danych obywateli

Autor: Wioleta Szczygielska
Data: 07-05-2015 r.

Senat bez poprawek przyjął ustawę o zmianie ustawy o statystyce publicznej oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja jest konieczna w związku ze zmianami, jakie zachodzą w otoczeniu prawnym, w szczególności w prawodawstwie Unii Europejskiej i zmianami w interpretacji prawa krajowego.

Dotychczas obowiązująca ustawa została uchwalona w odmiennych warunkach prawnoustrojowych i mimo licznych nowelizacji w znacznym stopniu nie jest zgodna z obecnymi standardami w zakresie poziomu ochrony praw obywatelskich, w tym prawa do ochrony danych osobowych.

Celem nowelizacji jest pogodzenie konstytucyjnej zasady ochrony praw i wolności człowieka i obywatela z obowiązkami systemu statystyki publicznej. W związku z tym doprecyzowuje ona ustawowe upoważnienie służb statystyki publicznej do przetwarzania danych osobowych, jednocześnie zastrzegając, że dane osobowe będą zbierane tylko wtedy, jeżeli badacze nie są w stanie osiągnąć swoich celów za pomocą innych danych.

Nowe przepisy zawierają zamknięty katalog danych osobowych, do przetwarzania których będą upoważnieni statystycy. Są to m.in.:

 • imię i nazwisko,

 • data i miejsce urodzenia,

 • płeć,

 • numer PESEL,

 • narodowość,

 • pochodzenie etniczne i rasowe,

 • wyznanie,

 • zawód,

 • stan zdrowia i

 • stopień niezdolności do pracy lub niepełnosprawności.

Nowela wskazuje, z których systemów informacyjnych administracji publicznej oraz rejestrów urzędowych statystyka publiczna będzie mogła pozyskiwać dane osobowe. Są to m.in.:

 • rejestr PESEL,

 • centralna ewidencja pojazdów,

 • system podatkowy,

 • system monitoringu świadczeń społecznych i monitoringu orzekania o niepełnosprawności,

 • systemy informacji w ochronie zdrowia i informacji oświatowej,

 • zbiory ZUS, KRUS, NFZ, sądów, samorządów zawodowych, organów administracji rządowej w województwie oraz jednostek samorządu terytorialnego (to m.in. ewidencja nieruchomości, zbiory meldunkowe, akty stanu cywilnego, rejestr bezrobotnych i system pomocy społecznej).

Służby statystyki publicznej po opracowaniu zebranych danych osobowych, nie dłużej jednak niż po upływie dziesięciu lat od zebrania tych danych, zostały obowiązane do przechowywania danych dotyczących osób fizycznych wyłącznie w postaci uniemożliwiającej identyfikację osoby, której dotyczą (anonimizacja), z wyjątkiem danych osobowych gromadzonych i przechowywanych w formie operatów do badań statystycznych.

Nowelizacja rozszerza gwarancje nieodpłatnego i terminowego dostępu GUS do źródeł danych administracji. Po raz pierwszy w ustawie znalazło się zobowiązanie, by przy wyborze źródeł danych do badań statystycznych w pierwszej kolejności sięgać do baz administracji. Dopiero jeżeli takich źródeł nie będzie lub gdy zawarte w nich dane nie będą aktualne lub będą złej jakości, GUS będzie zbierał dane od respondentów, czyli osób fizycznych, prawnych i innych podmiotów.

Ustawa ustala, że badania statystyczne z udziałem osób fizycznych są prowadzone na zasadzie dobrowolności, z wyjątkiem spisów powszechnych i osób prowadzących działalność gospodarczą.

Źródło:

Senat

Wioleta Szczygielska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37108 )
Array ( [docId] => 37108 )