Będzie krótszy czas oczekiwania na NIP i REGON

Data: 21-06-2013 r.

Przedsiębiorca, który podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, bezpośrednio po jego dokonaniu otrzyma numery NIP i REGON. Od tego momentu będzie mógł rozpocząć działalność gospodarczą. W praktyce oznacza to krótszy czas oczekiwania na NIP i REGON z obecnych 25 do 7 dni. To podstawowy cel projektu nowelizacji ustawy o KRS, do którego założenia zostały przyjęte przez rząd.

Przedsiębiorca składający w sądzie rejestrowym wniosek o wpis do KRS nie będzie musiał już dołączać dodatkowych, obecnie wymaganych formularzy – do urzędu skarbowego, GUS i ZUS. Po zarejestrowaniu podmiotu KRS przesyła te formularze pocztą do wskazanych instytucji. Jeśli okaże się, że są one niekompletne, to poszczególne urzędy wzywają przedsiębiorcę do ich uzupełnienia. Wydłuża to procedurę rejestracji, angażując przy tym przedsiębiorcę. Zgodnie z nowymi zasadami, po wpisaniu podmiotu do KRS, automatycznie nastąpi przekazanie drogą elektroniczną danych z tego rejestru do GUS i Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników. W konsekwencji oznacza to krótszy czas oczekiwania na NIP i REGON. Przedsiębiorca automatyczne otrzyma te numery. Dane te będą od razu zamieszczone i ujawnione w KRS – też bez udziału przedsiębiorcy.

Obowiązek zgłoszeniowy po stronie przedsiębiorcy zostanie ograniczony do tzw. danych uzupełniających. Chodzi o dane potrzebne skarbówce, GUS i ZUS, czyli takie, których nie trzeba ujawniać w KRS i których podmiot nie ma, składając wniosek o wpis do tego rejestru np. numer rachunku bankowego. Przedsiębiorca dane te będzie zamieszczał na jednym formularzu i składał w ciągu 21 dni od wpisu w urzędzie skarbowym, który przekaże je GUS i ZUS. Składanie danych uzupełniających w formie papierowej lub elektronicznej nie będzie wstrzymywało rozpoczęcia działalności gospodarczej. Proponowane rozwiązania mają na celu zmniejszenie procedur administracyjnych i liczby dokumentów w obiegu, a w konsekwencji przyniosą Krótszy czas oczekiwania na NIP i REGON.

 

Od połowy stycznia 2013 roku obowiązują przepisy, dzięki którym przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą otrzymuje potwierdzenie o nadaniu numeru NIP w ciągu 3 dni (wcześniej było 14). Pracodawcy są zwolnieni z obowiązku zgłaszania Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej informacji o miejscu, rodzaju i zakresie wykonywanej działalności gospodarczej. Obydwie inspekcje niezbędne dane uzyskują z rejestru podmiotów prowadzonego przez GUS i kont płatników prowadzonych przez ZUS.

Wioleta Szczygielska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25773 )
Array ( [docId] => 25773 )