Sprawozdanie finansowe spółki z o.o. za 2012 rok

Data: 06-06-2013 r.

Tylko do 30 czerwca 2013 r. organy zarządzające muszą zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółki z o.o. za 2012 rok. Warto pamiętać, że w tym roku firmy, których sprawozdania podlegają badaniu przez biegłego rewidenta, nie muszą ich już publikować w Monitorze Polskim B. Obowiązek ten zniosła ustawa deregulacyjna z 16 września 2011 r.

Organy zarządzające muszą zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółki z o.o. za 2012 rok, nie później niż w ciągu 6 miesięcy od zakończenia roku finansowego, jeśli jej rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Firmy mają więc niewiele ponad miesiąc na dopełnienie wszystkich formalności. Obowiązek ten spoczywa na organie zatwierdzającym, który zgodnie z obowiązującymi daną spółkę uregulowaniami jest do tego uprawniony na podstawie umowy. Jeśli rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym to bilans zamknięcia powinien być sporządzony na ostatni dzień roku obrotowego.

Podpisy pod sprawozdaniem finansowym spółki z o.o.

Sprawozdanie finansowe spółki z o.o. za 2012 rok powinno zatwierdzić zwyczajne walne zgromadzenie wspólników w drodze uchwały. Zanim jednak walne zgromadzenie zatwierdzi sprawozdanie, musi być ono podpisane przez wszystkie uprawnione do tego osoby, tzn. osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych w danej spółce, a także prezesa spółki. Jeśli spółką kieruje zarząd wieloosobowy, sprawozdanie powinni podpisać wszyscy członkowie zarządu.

W sytuacji, gdy któryś z członków zarządu odmówi podpisu, powinien dołączyć do sprawozdania uzasadnienie takiej odmowy. Ponadto przed podpisaniem tego dokumentu należy sprawdzić, czy podlegało ono badaniu przez biegłego rewidenta i czy warunek ten został spełniony.

 

Obowiązki zarządu po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki z o.o.

Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego zarząd ma obowiązek złożyć odpowiednie dokumenty w określonym w przepisach terminie w urzędzie skarbowym i KRS.

Do urzędu skarbowego należy przekazać sprawozdanie finansowe wraz z odpisem uchwały zgromadzenia wspólników zatwierdzającej sprawozdanie. Jeśli spółka była zobowiązana do badania sprawozdania przez biegłego rewidenta, należy przesłać również jego opinię i raport. Dokumenty te zarząd musi przesłać w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. W przypadku niezatwierdzenia sprawozdania finansowego w terminie należy je złożyć do sądu rejestrowego dwa razy.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25762 )
Array ( [docId] => 25762 )