Blokowanie uchwał zgromadzenia jako naruszenie praw korporacyjnych

Autor: Anna Żak
Data: 21-10-2014 r.

Kodeks spółek handlowych wyznacza generalną zasadę, że ważność zgromadzenia wspólników, a w konsekwencji podjętych na nim uchwał, nie jest uzależniona od jakiegokolwiek ułamka kapitału zakładowego, który ma być reprezentowany na zgromadzeniu. W wielu jednak sytuacjach ksh wymaga odpowiedniej reprezentacji kapitału zakładowego.

Odpowiednia reprezentacja kapitału zakładowego na zgromadzeniu jest wymagana wtedy, gdy podejmowane są ważne decyzje i dla spółki, i wspólników. Chodzi tu np.:

 • o uchwały zwiększające świadczenia wspólników lub uszczuplające ich prawa przyznane osobiście – wymagają one zgody tych wszystkich wspólników, których dotyczą,
 • o zapobieżenie rozwiązaniu spółki – wtedy cały kapitał musi być reprezentowany, dodatkowo uchwała musi zapaść jednomyślnie,
 • o podejmowanie uchwały o połączeniu spółki z inną spółką kapitałową – wówczas musi być reprezentowane co najmniej 50% kapitału zakładowego w każdej z łączącej się spółek.

Poza przepisami ksh także umowa może wprowadzać dodatkowe wymogi: kapitałowe i inne przy podejmowaniu uchwał. Zgodnie z orzecznictwem, jeżeli w umowie spółki określono liczbę reprezentowanych udziałów konieczną wówczas do ważności zgromadzenia oraz skonkretyzowano większość głosów potrzebną do podjęcia uchwały, to uchwała jest ważna tylko wówczas, gdy głosowała za jej podjęciem wymagana w umowie większość przy jednoczesnej reprezentacji niezbędnej do ważności zgromadzenia. Oznacza to, że wspólnik, trwale nie biorąc udziału w zgromadzeniu i tym samym nie doprowadzając do osiągnięcia wymaganego kworum, może blokować podjęcie określonej uchwały, jeżeli w jego interesie nie leży podjęcie przez spółkę określonej decyzji. Decyzji, dla której czy to ustawa, czy umowa wymaga określonego kworum oraz większości głosów.

Jednocześnie można wskazać na sytuację, w której wspólnik w czasie obrad notorycznie opuszcza zgromadzenie i powoduje tym samym spadek reprezentacji udziałów poniżej granicy ustalonej dla ważności zgromadzenia. Taka sytuacja także nie pozwala na podejmowanie uchwał, choćby udziały wspólników na zgromadzeniu zapewniały przewidzianą w umowie spółki większość wystarczającą do przegłosowania uchwały.

Trwałe blokowanie uchwał na zgromadzeniu może stanowić powód do żądania wyłączenia wspólnika ze spółki. Takie zachowanie wspólnika wynikające w sposób pośredni z nadużywania przysługującego mu prawa do udziału na zgromadzeniu wspólników oraz prawa głosu może być także eliminowane w trybie art. 266 ksh.

Anna Żak, adwokat

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Biznesplan

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 35914 )
Array ( [docId] => 35914 )

Array ( [docId] => 35914 )