Co może spółka z o.o. w organizacji

Autor: Borkowska Katarzyna
Data: 17-09-2012 r.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji powstaje z chwilą zawarcia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Może nabywać prawa, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Za jej zobowiązania odpowiadają solidarnie: spółka i osoby, które działały w jej imieniu.

Definicja spółki z o.o. w organizacji

Spółka z o.o. w organizacji nie ma osobowości prawnej - uzyskuje ją dopiero z chwilą wpisu do rejestru. Staje się wówczas spółką z ograniczoną odpowiedzialnością - podmiotem praw i obowiązków spółki w organizacji.

Spółka z o.o. w organizacji ma natomiast zdolność:

 • prawną,
 • do czynności prawnych,
 • sądową,
 • upadłościową.

Może więc nabywać prawa (w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe), zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana.

Osoby odpowiedzialne za zobowiązania spółki z o.o. w organizacji

Za zobowiązania spółki z o.o. w organizacji odpowiadają solidarnie:

 • spółka i
 • osoby, które działały w jej imieniu.

Wspólnik spółki z o.o. w organizacji odpowiada za zobowiązania spółki solidarnie z wymienionymi wyżej podmiotami do wartości niewniesionego wkładu na pokrycie objętych udziałów lub akcji. A zatem jeśli udziały wniósł w całości, to uwalnia się od odpowiedzialności.

Odpowiedzialność osób, które działały w imieniu spółki z o.o. w organizacji ustaje wobec spółki z chwilą zatwierdzenia ich czynności przez zgromadzenie wspólników (tzw. skwitowanie). Nie ustaje natomiast wobec osób trzecich.

Reprezentacja spółki z o.o. w organizacji

Spółka z o.o. w organizacji może być reprezentowana przez:

 • zarząd albo
 • pełnomocnika powołanego jednomyślną uchwałą wspólników.

W spółce jednoosobowej w organizacji jedyny wspólnik nie może reprezentować spółki. Wyjątek stanowi zgłoszenie spółki do sądu rejestrowego.

Rozwiązanie spółki z o.o. w organizacji

Umowa spółki z o.o. w organizacji ulega rozwiązaniu w przypadku gdy:

 • zawiązanie spółki nie zostało zgłoszone do sądu rejestrowego w terminie sześciu miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki albo
 • jeżeli postanowienie sądu odmawiające zarejestrowania stało się prawomocne.

Likwidacja spółki z o.o. w organizacji

Likwidacji dokonuje zarząd w sytuacji gdy:

 • spółka nie została zgłoszona do sądu rejestrowego w terminie sześciu miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki albo
 • postanowienie sądu odmawiające rejestracji stało się prawomocne

a spółka w organizacji nie jest w stanie dokonać niezwłocznie zwrotu wszystkich wniesionych wkładów lub pokryć w pełni wierzytelności osób trzecich.

Jeżeli spółka w organizacji nie ma zarządu, zgromadzenie wspólników albo sąd rejestrowy ustanawia likwidatora albo likwidatorów.


Zobacz także:

Borkowska Katarzyna

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25707 )
Array ( [docId] => 25707 )