Czy biuro turystyczne może działać w formie spółki partnerskiej

Autor: Gogojewicz Przemysław
Data: 19-08-2012 r.

Forma organizacyjno-prawna spółki partnerskiej została przewidziana tylko dla niektórych tzw. wolnych zawodów. Zgodnie z art. 88 kodeksu spółek handlowych partnerami w spółce partnerskiej mogą być tylko uprawnione do tego osoby.

Biuro turystycznie nie może być prowadzone w formie spółki partnerskiej. Zgodnie z art. 88 kodeksu spółek handlowych partnerami w spółce partnerskiej mogą być tylko osoby uprawnione do wykonywania następujących wolnych zawodów: adwokata, aptekarza, architekta, inżyniera budownictwa, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcy podatkowego, maklera papierów wartościowych, doradcy inwestycyjnego, księgowego, lekarza, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, notariusza, pielęgniarki, położnej, radcy prawnego, rzecznika patentowego, rzeczoznawcy majątkowego i tłumacza przysięgłego.

W przypadku spółki partnerskiej modyfikacje względem regulacji spółki jawnej zostały oparte na rozróżnieniu dwóch kategorii zobowiązań spółki, a mianowicie zobowiązań związanych z wykonywaniem wolnego zawodu w spółce partnerskiej i zobowiązań niezwiązanych z taką działalnością (art. 95 § 1 k.s.h.). Ustanowienie odrębnych reżimów prawnych dla tych kategorii zobowiązań wiąże się nieodzownie z przeznaczeniem spółki partnerskiej jako jednostki organizacyjnej powołanej do życia w celu usprawnienia wykonywania wolnego zawodu przez grupę partnerów. Odpowiedzi na pytanie, z jakich konkretnych przejawów działalności spółki wywodzić możemy zobowiązania niezwiązane z wykonywaniem wolnego zawodu i jakie to mogą być zobowiązania, szukać można, jedynie mając na względzie przeznaczenie spółki.

 

Definicja z art. 86 § 1 k.s.h. określa spółkę partnerską jako spółkę osobową, utworzoną przez partnerów w celu wykonywania wolnego zawodu. Z tej formuły wywieść należy, że działalność spółki partnerskiej musi się ograniczać jedynie do wykonywania wolnego zawodu przez wspólników. Nie przeczy temu wymienienie obok siebie wolnego zawodu wykonywanego w ramach spółki i przedmiotu działalności spółki w umowie spółki (art. 91 k.s.h.) i w zgłoszeniu spółki do sądu rejestrowego (art. 93 § 1 k.s.h.). Rozróżnienie pomiędzy wolnym zawodem a przedmiotem działalności spółki wynika ze szczególnego charakteru Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) i nie oznacza, że spółka partnerska może prowadzić działalność szerszą od wynikającej z charakteru wolnego zawodu w jej ramach wykonywanego.

Normatywne ukierunkowanie przedmiotu działalności spółki partnerskiej, które uznawać można za jedną z jej cech charakterystycznych, w znacznym stopniu zawęża zakres zobowiązań niezwiązanych z wykonywaniem wolnego zawodu, których podmiotem może być spółka. Może ona prowadzić działalność gospodarczą tylko w ściśle określonym zakresie, a rozszerzenie przedmiotu działalności spółki poza ramy wynikające z definicji wolnego zawodu wykonywanego w spółce uznać należy za wykroczenie poza definicję legalną spółki partnerskiej (art. 86 § 1 k.s.h.), a zatem za naruszenie prawa.

Podstawa prawna:

Ustawa kodeks spółek handlowych ( Dz. U z 2000 Nr 94 poz. 1037 ze zm.)


Zobacz także:

Gogojewicz Przemysław

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25667 )
Array ( [docId] => 25667 )