Czy nowy wspólnik sp. jawnej odpowiada za stare zobowiązania spółki

Autor: Gogojewicz Przemysław
Data: 30-08-2012 r.

Jeżeli dojdzie do zawarcia umowy ze starymi wspólnikami spółki wyłączające odpowiedzialność nowego wspólnika, umowa taka nie rodzi żadnego skutku prawnego wobec wierzycieli spółki. Wynika to z dwóch przepisów. Po pierwsze, zgodnie z art. 32 kodeksu spółek handlowych osoba przystępująca do spółki odpowiada za zobowiązania spółki powstałe przed dniem jej przystąpienia.

Warto wiedzieć, że kto zawiera umowę spółki jawnej z przedsiębiorcą jednoosobowym, który wniósł do spółki przedsiębiorstwo, odpowiada także za zobowiązania powstałe przy prowadzeniu tego przedsiębiorstwa przed dniem utworzenia spółki do wartości wniesionego przedsiębiorstwa według stanu w chwili wniesienia, a według cen w chwili zaspokojenia wierzyciela.

Zgodnie z art. 34 kodeksu spółek handlowych postanowienia umowne niezgodne z przepisem art. 32 kodeksu spółek handlowych nie wywierają skutków wobec osób trzecich. Oznacza to, że pomimo takich uzgodnień przystępujący do spółki wspólnik i tak będzie odpowiadał za jej wcześniejsze zobowiązania wobec wierzycieli spółki. Jeśli więc wierzyciel spółki będzie chciał wyegzekwować swoje należności od nowego wspólnika (które powstały jeszcze przed jego przystąpieniem) to ten wspólnik nie może się bronić zarzutem, że został zwolniony z odpowiedzialności za poprzednie zobowiązania spółki.

 

Wspólnik pozwany z tytułu odpowiedzialności za zobowiązania spółki może przedstawić wierzycielowi zarzuty przysługujące spółce wobec wierzyciela.

Jeżeli zarzut wymaga złożenia oświadczenia woli przez spółkę celem uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia woli, potrącenia lub w innych podobnych przypadkach, wspólnik może odmówić zaspokojenia wierzyciela, dopóki spółka nie złoży takiego oświadczenia. Wierzyciel może wyznaczyć spółce dwutygodniowy termin do złożenia oświadczenia woli, po którego bezskutecznym upływie wspólnik lub wierzyciel może wykonać służące mu uprawnienie.

Należy podkreślić , że przedmiotowe uzgodnienia pomiędzy wspólnikami wywołują skutki w stosunkach wewnętrznych, między mini. Oznacza to, że zwolniony z odpowiedzialności wspólnik będzie miał zawsze prawo żądać od pozostałych wspólników, aby ci zwolnili go z obowiązku spłacania długów spółki, powstałych przed jego przystąpieniem. Jeśli jednak wspólnik sam uregulowałby dług spółki, wówczas ma prawo żądać od pozostałych wspólników, aby zwrócili mu to, co zapłacił wierzycielowi.

Podstawa prawna:

  • Ustawa kodeks spółek handlowych ( Dz. U z 2000 Nr 94 poz. 1037 ze zm.)


Zobacz także:

Gogojewicz Przemysław

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25691 )
Array ( [docId] => 25691 )