Czy wspólnik spółki jawnej może być w niej zatrudniony

Autor: Gogojewicz Przemysław
Data: 20-08-2012 r.

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, każdy wspólnik ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki jawnej.

Kodeks pracy nie zawiera żadnego zakazu zatrudniania wspólników w ich spółce jawnej. Radą w tej materii śpieszy Kodeks spółek handlowych. Zgodnie z brzmieniem art. 39 ksh, każdy wspólnik ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki. Każdy wspólnik może bez uprzedniej uchwały wspólników prowadzić sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności spółki.

Warto dodać, iż swobodne kształtowanie treści umowy przez wspólników w zakresie stosunków wewnętrznych spółki ulega w dwóch wypadkach ustawowemu ograniczeniu (art. 37 § 2 ksh).

Po pierwsze wspólnicy nie mogą powierzyć prowadzenia spraw spółki osobom trzecim z wyłączeniem samych wspólników (art. 38 § 1 ksh). Niedopuszczalna będzie więc sytuacja, kiedy wszystkie osoby legitymowane do prowadzenia sprawy spółki pochodzą spoza grona wspólników. Wystarczy jednak, aby w tym gronie znalazł się przynajmniej jeden wspólnik, a dyspozycja art. 38 § 1 kodeksu spółek handlowych nie zostanie naruszona.

Po drugie zaś nieważne będzie umowne ograniczenie prawa wspólnika do osobistego zaciągania informacji o stanie majątku i interesów spółki oraz umowne ograniczenie prawa do osobistego przeglądania ksiąg i dokumentów spółki (art. 38 § 2 ksh). Każdy wspólnik, chociażby z tego względu, iż służy mu roszczenie o podział i wypłatę zysku (art. 52 § 1 ksh), ma żywotny interes prywatnoprawny w zapoznaniu się z całością interesów spółki i z tego powodu prawo do osobistego przeglądania ksiąg i dokumentów spółki nie może zostać mu odebrane przez innych wspólników.

Przez pojęcie „prowadzenie spraw spółki” należy rozumieć wszelkie decyzje (podejmowane przez wspólników indywidualnie lub kolegialnie) dotyczące funkcjonowania spółki oraz jej statusu prawnego. Moim zdaniem - choć jest to kwestia dyskusyjna - pojęcie to nie obejmuje decyzji dotyczących statusu poszczególnych wspólników (których wszak nie można utożsamiać ze spółką), czyli np. decyzji o pozbawieniu wspólnika prawa do prowadzenia spraw spółki lub prawa do jej reprezentowania.

W pojęciu „prowadzenie spraw spółki” mieszczą się zarówno decyzje w sprawach ściśle wewnętrznych (np. decyzje planistyczne, decyzje w sprawie podjęcia lub zaniechania produkcji określonych wyrobów, polecenia kierowane do pracowników spółki), jak i decyzje, które dotyczą stosunków zewnętrznych, tzn. stosunków z innymi podmiotami lub organami państwowymi (np. decyzje w sprawie zawarcia określonej umowy, decyzje o wytoczeniu powództwa). Pojęcie to obejmuje również akty reprezentacji spółki, czyli składanie i przyjmowanie oświadczeń woli ze skutkiem dla spółki.

Co do aktów reprezentacji należy jednak mieć na względzie regulację szczególną zawartą w art. 29-30 ksh, która dotyczy prawa do reprezentowania spółki w aspekcie podmiotowym (kto może reprezentować spółkę) i przedmiotowym (zakres umocowania), a w istocie - przesłanki uznania działań wspólnika reprezentującego spółkę za skuteczne wobec spółki.


Zobacz także:

Gogojewicz Przemysław

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Suchecka

  al. Grunwaldzka 472D Lokal 1 Olivia Business Centre, Olivia Six (13. piętro), 80-309 Gdańsk

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 25677 )
Array ( [docId] => 25677 )

Array ( [docId] => 25677 )