Decyzja UOKiK w sprawie spółki Sfinks Polska

Data: 01-07-2013 r.

Franczyzodawca nie może narzucać swoim partnerom handlowym sztywnych i minimalnych cen towarów – wynika z decyzji UOKiK w sprawie spółki Sfinks Polska . Firma stosowała taką praktykę w swojej sieci restauracji Sphinx. Na przedsiębiorcę została nałożona kara w wysokości ponad 464 tys. zł

Umowy franczyzowe są jedną z form współpracy pomiędzy przedsiębiorcami. W zamian za świadczenie finansowe jedna ze stron otrzymuje prawo do korzystania m.in. z nazwy handlowej drugiej, jej znaku towarowego lub usługowego, metod prowadzenia działalności gospodarczej czy wiedzy technicznej. Franczyzodawca może udzielać swojemu kontrahentowi instrukcji działania, jednak franczyzobiorcy działają na własny rachunek i ryzyko. Oznacza to, że zabronione jest narzucanie im sztywnych lub minimalnych cen sprzedaży produktów.

Takie praktyki uznawane są za jedne z najcięższych naruszeń prawa konkurencji. Negatywne konsekwencje niedozwolonych porozumień zawieranych przez przedsiębiorców mają wpływ na zachowania konkurentów oraz sytuację konsumentów, przede wszystkim na utratę dostępu do ofert zróżnicowanych pod względem cen – wynika z decyzji UOKiK sprawie spółki Sfinks Polska.

 

W grudniu 2012 roku prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta wszczęła postępowanie, w którym przeanalizowane zostały umowy stosowane przez spółkę Sfinks Polska. UOKiK sprawdził też zasady, na podstawie których działa zarządzana przez nią sieć restauracji Sphinx. Przeprowadzone postępowanie wykazało, że spółka zobowiązuje swoich franczyzobiorców do stosowania sztywnych cen sprzedaży produktów. Nie mogą oni również stosować akcji promocyjnych bez uprzedniej zgody Sfinks Polska. Porozumienie trwa nieprzerwanie od 2000 roku. W tym czasie przedsiębiorcy nie mogli stosować innych cen niż ustalone ze spółką Sfinks Polska. Za złamanie zasad porozumienia groziły kary umowne, a nawet możliwość rozwiązania umowy.


Za udział w porozumieniu ograniczającym konkurencje grozi kara finansowa w maksymalnej wysokości do 10% przychodu osiągniętego w roku poprzedzającym wydanie decyzji. Za zawarcie porozumienia ograniczającego konkurencję na spółkę Sfinks Polska została nałożona kara finansowa w wysokości 464 228,92 zł. Prezes Urzędu nakazała również zaprzestania stosowania niedozwolonej praktyki. Decyzja UOKiK w sprawie spółki Sfinks Polska nie jest ostateczna, przysługuje od niej możliwość odwołania do sądu.


Tagi: uokik

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25781 )
Array ( [docId] => 25781 )