Komisja finansów: niezbędne zmiany w ustawie o SKOK-ach

Kategoria: Konta
Autor: Pączkowski Krzysztof
Data: 03-09-2012 r.

Zmiany dotyczące nowelizacji ustawy o Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych wynikają z konieczności dostosowania przepisów do obowiązującego systemu prawnego. Poprawki mają dotyczyć ustawy podpisanej już przez prezydenta Bronisława Komorowskiego w lipcu 2012 roku, która wchodzi w życie 27 października.

Zgodnie z zapewnieniami przedstawicieli komisji finansów, zmiany będą miały wyłącznie charakter techniczno-prawny i są niezbędne ze względu na modyfikację innych ustaw, z którymi przepisy o SKOK-ach bezpośrednio korespondują.

W tym przypadku konieczne jest wyeliminowanie jakichkolwiek niezgodności z nowymi zapisami ustaw m.in. o swobodzie działalności gospodarczej, ale także o kredycie konsumenckim, czy przepisach regulujących usługi płatnicze. Ponadto dokument ma uwzględniać również modyfikacje, które są związane z nowelizacją ustawy emerytalnej.

Przypomnijmy, że chodzi o podpisaną już przez prezydenta Bronisława Komorowskiego ustawę, która przewiduje objęcie kas nadzorem ze strony Komisji Nadzoru Finansowego. W gestii KNF znajdzie się również bardzo istotny element – szczególnie przy obecnych zawirowaniach na rynku – a mianowicie zgoda na utworzenie poszczególnych SKOK-ów oraz zatwierdzanie ich statutu.

Kolejna zmiana, która ma zapobiec ewentualnym nadużyciom, czy też niewywiązywaniu się z obowiązków nałożonych przez regulatora, to wprowadzenie tzw. normy ostrożnościowej. W tym przypadku kasy zobowiązane będą do posiadania odpowiednich środków finansowych, których wielkość ma być uzależniona od zakresu i skali prowadzonej działalności.

Zgodnie z nowymi przepisami, SKOK-i będą również musiały wykazać się tzw. współczynnikiem wypłacalności na poziomie co najmniej 5 proc. Zmienione reguły dotyczą także głosowań na walnym zgromadzeniu Kasy Krajowej. Tutaj każda kasa będzie miała jeden głos na walnym zgromadzeniu, a nie jak dotychczas różną liczbę głosów – uzależnioną od posiadanych udziałów w Kasie Krajowej.

Zobacz też:

Pączkowski Krzysztof

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Haczyki na lokatach bankowych

pobierz

Oszczędzanie na rachunkach

pobierz

Wiesz jak pomnażać kapitał na FOREX

pobierz

Tajemnice sukcesu najbogatszych inwestorów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25000 )
Array ( [docId] => 25000 )