Szykują się zmiany w postępowaniu antymonopolowym

Data: 27-05-2014 r.

Podstawową nowością jest wprowadzenie w ramach tej procedury dwuetapowych postępowań w sprawach z zakresu kontroli koncentracji. Warto zauważyć, że przewiduje je Polityka konkurencji na lata 2011–2013. Zmiany wzorowane są na rozwiązaniach stosowanych w prawie unijnym (rozporządzenie Rady WE nr 139/2004).

Obecnie obowiązujące przepisy przewidują jednoetapowe postępowanie dla wszystkich tego rodzaju spraw. Wedle projektowanych przepisów – co do zasady postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji będzie trwało jeden miesiąc. Termin zakończenia będzie ulegał wydłużeniu do czterech miesięcy w sprawach:

  • szczególnie skomplikowanych,

  • co do których z informacji zawartych w zgłoszeniu zamiaru koncentracji lub innych informacji, w tym uzyskanych przez Prezesa Urzędu w toku prowadzonych postępowań, wynika, że istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo istotnego ograniczenia konkurencji na rynku w wyniku dokonania koncentracji lub

  • wymagających przeprowadzenia badania rynku. Jednakże w sprawach, w których postępowanie ma trwać jeden miesiąc, prezes UOKiK będzie mógł przedłużyć termin zakończenia postępowania. Projekt nie wskazuje powodów dla których postępowanie będzie ulegać przedłużeniu ani nawet maksymalnego okresu przedłużenia. Co więcej postanowienie prezesa UOKiK w tym zakresie nie będzie podlegało zaskarżeniu.

W razie koncentracji

W sprawach, w których istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo istotnego ograniczenia konkurencji na rynku
w wyniku dokonania koncentracji, prezes UOKiK będzie przedstawiał przedsiębiorcy uczestniczącemu w koncentracji zastrzeżenia wobec tej koncentracji. Nowa regulacja przewiduje, że przedstawienie zastrzeżeń będzie wymagało uzasadnienia (art. 96a ust. 3). Z kolei przedsiębiorca będzie miał 14 dni (z możliwością przedłużenia terminu na jego uzasadniony wniosek) na ustosunkowanie się do tych zastrzeżeń.

Źródło:

projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy Kodeks postępowania cywilnego (druk nr 1703)

Paweł Sikora, adwokat, senior associate w KKG Kubas Kos Gaertner

Tagi: uokik

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34955 )
Array ( [docId] => 34955 )