Informacja o obniżeniu wymiaru czasu pracy w świadectwie pracy

Data: 29-01-2016 r.

Informacja o obniżeniu wymiaru czasu pracy w okresie, w którym pracownik mógłby skorzystać z urlopu wychowawczego, powinna być zawarta w treści świadectwa pracy. Informację na ten temat wraz z długością okresu korzystania z tego uprawnienia umieszcza się w ust. 4 pkt 9 świadectwa pracy.

W tym miejscu świadectwa pracy podaje się dane o wykorzystaniu przez pracownika uprawnień i świadczeń tylko w zakresie mającym wpływ na uprawnienia pracownicze u kolejnego pracodawcy, wynikające z ustaw, układów zbiorowych pracy i regulaminów. Ze względu na to, że w okresie od dnia złożenia przez pracownika wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy, nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy, pracownik znajduje się w okresie ochronnym przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę przez pracodawcę, można uznać, że jest to właśnie takie uprawnienie, bo okres ochronny jest liczony łącznie, czyli rozkłada się na cały okres zatrudnienia, bez względu na liczbę pracodawców. Kolejny pracodawca powinien więc posiadać informację czy wcześniej – w poprzednim stosunku pracy – pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego już korzystał z pracy w obniżonym wymiarze, a jeśli tak, to przez jaki czas. Ponadto, w ust. 1 świadectwa pracy należy też wskazać, w jakich okresach i w jakim wymiarze czasu pracy pracownik wykonywał pracę, w tym w okresie, w którym zamiast urlopu wychowawczego pracował na niższym etacie.

Izabela Nowacka, specjalista ds kadrowo-płacowych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38502 )
Array ( [docId] => 38502 )