Jak zapobiegać upadłości technicznej spółki z o.o.

Data: 20-05-2014 r.

Jeżeli kapitał zakładowy spółki nie został ustalony na odpowiednim poziomie i istnieje ryzyko, że jej majątek może nie wystarczyć na zaspokojenie zobowiązań, spółka dysponuje kilkoma rozwiązaniami. Po pierwsze, jej wspólnicy mogą podwyższyć kapitał zakładowy, po drugie – nałożyć na wspólników obowiązek wniesienia dopłat, bądź też po trzecie – zainicjować przeprowadzenie konwersji na kapitał.

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki

Dobrym długofalowym rozwiązaniem jest podwyższenie kapitału zakładowego spółki, w którego ramach dodatkowe wkłady wspólników powiększają jej majątek. Żeby zwiększyć efekt finansowy tej operacji, wspólnicy mogą obejmować udziały po wartości wyższej niż nominalna. Wadą rozwiązania jest to, że podwyższenie kapitału zakładowego jest skuteczne dopiero po dokonaniu odpowiedniego wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy.

Nałożenie na wspólników obowiązku wniesienia dopłat

W sytuacjach, gdy potrzebne jest szybkie działanie, pomocne może okazać się nałożenie na wspólników obowiązku wniesienia dopłat. Jednocześnie warto mieć na uwadze, że co do zasady dopłaty takie powinny być tymczasowe i należy zwrócić je wspólnikom na podstawie odpowiedniej uchwały, gdy sytuacja spółki się poprawi. Tym samym dopłaty stanowią formę pośrednią pomiędzy podwyższeniem kapitału zakładowego a pożyczką udzielaną spółce przez wspólnika.

Konwersja długu na kapitał

Trzeci sposób uniknięcia upadłości technicznej stanowi tzw. konwersja długu na kapitał. Można ją przeprowadzić w szczególnym przypadku, gdy sp. z o.o. ma zobowiązania finansowe wobec swoich wspólników lub osób trzecich. Źródłem wierzytelności wspólnika wobec spółki może być np. uprzednie objęcie przez niego udziału w podwyższonym kapitale zakładowym lub nałożenie na niego obowiązku dopłaty.

Konwersja długu na kapitał polega wtedy na potrąceniu wzajemnych wierzytelności pomiędzy spółką a jej wspólnikiem jako wierzycielem, do wysokości wierzytelności niższej i stanowi jedną z form wygaśnięcia długu sp. z o.o. Innymi słowy, konwersja długu na kapitał nie wiąże się z fizycznymi przepływami gotówki, ale jest operacją księgową, która pozwala poprawić sytuację finansową spółki poprzez zmniejszenie wartości jej zobowiązań. Pomimo możliwości zastosowania tej metody tylko w niektórych przypadkach, zaletą rozwiązania jest brak konieczności faktycznego dysponowania kapitałem.

Katarzyna Dziedzic-Stańczyk, radca prawny w kancelarii Schoenherr

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35493 )
Array ( [docId] => 35493 )