Jakie informacje wpisuje się do rejestru przedsiębiorców?

Autor: Gogojewicz Przemysław
Data: 01-10-2012 r.

Do rejestru przedsiębiorców wpisuje się nazwę lub firmę przedsiębiorcy, siedzibę oraz adres siedziby i adresy oddziałów przedsiębiorcy jeśli takie istnieją. W przypadku spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej oraz komandytowo-akcyjnej wpisuje się między innymi informacje o wspólnikach.

Przy spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wpisuje się m. in. wysokość jej kapitału zakładowego, informację czy wspólnicy mogą mieć jeden bądź większą ilość udziałów oraz informację o wspólnikach, którzy posiadają, co najmniej 10% udziałów w kapitale zakładowym.

Charakterystycznymi danymi dotyczącymi spółki akcyjnej są m. in. informacje o liczbie akcji i ich wartości nominalnej, o uprzywilejowanych akcjach,o wysokości kapitału docelowego ,oraz wzmianka jaka część kapitału zakładowego została opłacona.

W dziale drugim rejestru przedsiębiorców zamieszcza się informacje o organach (w tym również składach osobowych tych organów) oraz osobach uprawnionych do reprezentowania danego przedsiębiorcy. W dziale drugim wpisuje się również informacje o organie nadzoru i jego składzie osobowym .

Zgodnie z art. 40 ustawy o KRS dział trzeci rejestru przedsiębiorców zawiera następujące dane:

 • przedmiot działalności przedsiębiorcy,
 • wzmiankę o złożeniu dokumentów finansowych
 • uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz
 • o podziale zysku lub pokryciu straty.

Wpisy dokonywane w dziale czwartym to przede wszystkim informacje o zdarzeniach, które dotyczą zaległości podatkowych i celnych przedsiębiorcy, należności wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, informacje o wierzycielach przedsiębiorcy, którzy bezskutecznie dochodzą od niego swoich należności oraz informacje o pewnych zdarzeniach, potwierdzających niewypłacalność przedsiębiorcy.

W dziale piątym rejestru przedsiębiorców zamieszcza się wzmiankę o powołaniu i odwołaniu kuratora dla danego przedsiębiorcy.

I wreszcie w dziale szóstym wpisuje się informacje generalnie dotyczące likwidacji przedsiębiorcy, jego przekształcenia, podziału i połączenia z innym podmiotem oraz informacje dotyczące upadłości przedsiębiorcy.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. 2007 r. Nr 168 poz. 1186 ze zm.)

Przemysław Gogojewicz


Zobacz także:

Gogojewicz Przemysław

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Suchecka

  al. Grunwaldzka 472D Lokal 1 Olivia Business Centre, Olivia Six (13. piętro), 80-309 Gdańsk

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 25732 )
Array ( [docId] => 25732 )

Array ( [docId] => 25732 )