Jakie są sposoby założenia spółki europejskiej z udziałem spółki z o.o.

Autor: Michał Koralewski
Data: 01-04-2015 r.

Aktem prawnym regulującym powstanie i organizację spółek europejskich jest rozporządzenie Rady (WE) Nr 2157/2001 z 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej. Z jego przepisów wynika m.in., że spółka europejska może zostać zawiązana wyłącznie poprzez zastosowanie jednej z pięciu metod wskazanych w rozporządzeniu.

Sposoby zawiązania spółki europejskiej:

1) powstanie pierwotne:
a) zawiązanie spółki europejskiej w drodze połączenia innych spółek (art. 2 ust. 1 rozporządzenia),
b) utworzenie grupy kapitałowej spółki europejskiej (art. 2 ust. 1 rozporządzenia),
c) zawiązanie zależnej spółki europejskiej (art. 2 ust. 3 rozporządzenia),
d) przekształcenie spółki europejskiej oraz jej spółki zależnej w spółkę europejską (art. 2 ust. 41 rozporządzenia),
2) powstanie wtórne: utworzenie spółki europejskiej zależnej przez istniejącą już spółkę europejską (art. 3 ust. 2 rozporządzenia).

Przy czym każda z pierwotnych metod powstania tego typu spółki uzależniona jest od dwóch warunków, którymi są:

- udział w procesie tworzenia ściśle określonych kategorii podmiotów,
- transgraniczny charakter postępowania.

Zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu:

1) w połączeniu spółek przez zawiązanie spółki europejskiej mogą brać udział wyłącznie spółki akcyjne powstałe zgodnie z prawem państwa członkowskiego oraz ze statutowymi siedzibami i siedzibami zarządu znajdującymi się na terytorium Unii Europejskiej,
2) grupa kapitałowa spółki europejskiej może zostać powołana przez spółki akcyjne i spółki z o.o. spełniające ww. warunki powstania i siedziby,
3) zależna spółka europejska może zostać zawiązana przez jakąkolwiek inną spółkę prawa cywilnego lub handlowego, a także inne osoby prawne prawa publicznego lub prywatnego spełniające ww. warunki powstania i siedziby,
4) przekształcenia w spółkę europejską może dokonać tylko spółka akcyjna, która posiada spółkę zależną podległą prawu innego państwa członkowskiego. Z tym że spółką zależną nie musi być spółka akcyjna.

W zależności od tego, którą spółką kapitałową jest zagraniczny partner, czy jest to spółka akcyjna, czy też spółka z o.o., w grę wchodzi zastosowanie różnych opcji. Wybór możliwy jest przy tym pomiędzy metodami wskazanymi w punktach 2–3. Jeżeli zaś spółka niemiecka byłaby spółką akcyjną dominującą względem polskiej spółki z o.o., możliwe byłoby również zastosowanie rozwiązania wskazanego w punkcie 4.

Grupy kapitałowe

Grupę kapitałową spółki europejskiej (zwaną też holdingiem spółki europejskiej) mogą utworzyć spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powstałe zgodnie z prawem państwa członkowskiego, ze statutowymi siedzibami i siedzibami zarządu, mieszczącymi się w Unii Europejskiej, mogą dążyć do utworzenia grupy kapitałowej SE, pod warunkiem, że przynajmniej dwie z nich:

a) podlegają prawu różnych państw członkowskich lub
b) posiadają od co najmniej dwóch lat spółkę zależną, podległą prawu innego państwa członkowskiego lub oddział usytuowany w innym państwie członkowskim.

Taka grupa kapitałowa może zostać zatem utworzona również przez dwie spółki z o.o., jeżeli spełniony został jeden z ww. warunków.

Spółka zależna

Zależna spółka europejska może zostać utworzona przez różnego typu podmioty, w tym przez kilka spółek z o.o., bądź też spółkę z o.o. oraz co najmniej jedną inną jednostkę organizacyjną będącą spółką albo osobą prawa prywatnego lub publicznego, jeżeli grupa takich założycieli spełnia warunek transgraniczności. Przesłanka ta może zostać spełniona na kilka różnych sposobów, gdy co najmniej dwa spośród tych podmiotów:

- podlegają prawu różnych państw członkowskich lub
- mają od co najmniej dwóch lat spółkę zależną w innym państwie członkowskim, spółką zależną może być także spółka z o.o. lub
- mają od co najmniej dwóch lat oddział w innym państwie członkowskim.

Przekształcenie spółki

Ostatnim ze sposobów jest przekształcenie spółki akcyjnej w spółkę europejską. Niemniej, aby spółka akcyjna mogła przekształcić się w spółkę europejską, musi np. posiadać przez okres co najmniej dwóch lat spółkę zależną, która podlega prawu innego państwa członkowskiego. Spółką zależną może być także spółka z o.o.

Michał Koralewski, radca prawny

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36853 )
Array ( [docId] => 36853 )