Rozwiązanie spółki można anulować

Autor: Michał Koralewski
Data: 24-03-2015 r.

Kodeks spółek handlowych dopuszcza w niektórych przypadkach zapobieżenie rozwiązaniu spółki już po podjęciu uchwały w tym przedmiocie. Wymaga to wszakże spełnienia kilku warunków. Pierwszym z nich jest niezłożenie wniosku o wykreślenie spółki z rejestru. Chodzi tutaj o wniosek składany już po zakończeniu procesu likwidacji i zatwierdzeniu sprawozdania likwidatorów. Drugim zaś warunkiem jest podjęcie jednomyślnej uchwały przez wszystkich wspólników o dalszym istnieniu spółki.

Jednomyślność należy rozumieć jako oddanie głosu przez każdego ze wspólników. Nie będzie zatem wystarczające podjęcie, co prawda jednomyślnej uchwały, ale na zgromadzeniu, w którym nie uczestniczą wszyscy spośród wspólników. Nie chodzi także o jednomyślność głosów ważnie oddanych. Zarówno wstrzymanie się od głosu, jak również oddanie głosu nieważnego spowodują, że uchwała nie wywoła zamierzonego skutku. Nie dotyczy to jednak przypadków, w których z żądaniem rozwiązania spółki wystąpił niebędący wspólnikiem członek organu spółki, który zażądał rozwiązania z uwagi na fakt, że działalność spółki narusza prawo i zagraża interesowi publicznemu.

 

Podobnie – nie można uniknąć likwidacji spółki, jeżeli o jej rozwiązaniu orzekł prawomocnie sąd rejestrowy w przypadku gdy:nie zawarto umowy spółki, gdyż np. okazała się ona nieważna,określony w umowie albo statucie przedmiot działalności spółki jest sprzeczny z prawem,umowa albo statut spółki nie zawiera postanowień dotyczących firmy, przedmiotu działalności, kapitału zakładowego lub wkładów,wszystkie osoby zawierające umowę spółki albo podpisujące statut nie miały zdolności do czynności prawnych w chwili ich dokonywania.

Jeżeli przed podjęciem uchwały złożono w sądzie rejestrowym wniosek o wpis do rejestru otwarcia likwidacji oraz osób likwidatorów, należy złożyć sądowi uchwałę o dalszym istnieniu spółki oraz o wykreśleniu likwidatorów i otwarcia likwidacji z rejestru. Jeśli w uchwale tej nie wskazano osób, które mają piastować stanowiska w zarządzie spółki, sąd przywróci poprzedni wpis z osobami, które dotychczas były członkami zarządu. Wpisy podlegać będą ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Od dnia podjęcia uchwały firma spółki powraca do poprzedniego brzemienia, co oznacza, że należy zaprzestać stosowania członu „w likwidacji”. Gdy wspólnicy nie dokonali zmiany umowy spółki, będzie ona dalej funkcjonować na zasadach obowiązujących przed podjęciem uchwały o rozwiązaniu spółki i postawieniu jej w stan likwidacji.

Michał Koralewski, radca prawny

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36776 )
Array ( [docId] => 36776 )