Kto może ustanowić prokurę

Autor: Gogojewicz Przemysław
Data: 26-09-2012 r.

Zgodnie z art. 41 ksh, ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich wspólników mających prawo prowadzenia spraw spółki. Prokurę ustanawia przedsiębiorca w drodze pisemnego oświadczenia. Sposób udzielenia prokury przez danego przedsiębiorcę określają przepisy, regulujące funkcjonowanie tego przedsiębiorcy.

Przykładowo w spółkach kapitałowych (spółka z o.o. i akcyjna) o ustanowieniu prokury zasadniczo decydują wszyscy członkowie zarządu. Z kolei inne zasady obowiązują w spółkach osobowych. W spółce jawnej ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich wspólników mających prawo prowadzenia spraw spółki (art. 41 § 1 kodeksu spółek handlowych). Natomiast w spółce komandytowej i komandytowo-akcyjnej na ustanowienie prokury potrzebna jest zgoda wszystkich komplementariuszy.

Zgodnie z art. 109[2] § 1 kodeksu cywilnego prokura powinna być pod rygorem nieważności udzielona na piśmie. Natomiast, zgodnie z przepisami forma pisemna jest wówczas zachowana, gdy podmiot składa oświadczenie na piśmie i własnoręcznie się podpisuje na oryginale tego pisma (art. 78 § 1 kodeksu cywilnego). W związku z powyższym, za zachowanie formy pisemnej nie można uznać przesłania dokumentu za pośrednictwem faksu, gdyż przesłany w ten sposób dokument nie jest oryginałem, a jedynie kopią.

 

Tym samym członek zarządu przebywający za granicą nie może przesłać faksem swojego oświadczenia, co do ustanowienia prokury, gdyż będzie ono nieważne. Zgodnie bowiem z cytowanym przepisem, forma pisemna do ustanowienia prokury, powinna być zachowana pod rygorem nieważności. Gdyby jednak wspomniany członek zarządu wyraził zgodę na piśmie i oryginał przesłał pocztą wówczas można mówić o skutecznym oświadczeniu, co do ustanowienia prokury.

Podstawa prawna:

Kodeks spółek handlowych ( Dz.U z 2000 Nr 94 poz. 1037 ze zm.)


Zobacz także:

Gogojewicz Przemysław

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25714 )
Array ( [docId] => 25714 )