Kto ustala wynagrodzenie członków zarządu w spółce?

Autor: Gogojewicz Przemysław
Data: 10-10-2012 r.

Rada nadzorcza ustala wynagrodzenie członków zarządu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub innej umowy, chyba że statut stanowi inaczej. Walne zgromadzenie może upoważnić radę nadzorczą do ustalenia, że wynagrodzenie członków zarządu obejmuje również prawo do określonego udziału w zysku rocznym spółki, który jest przeznaczony do podziału między akcjonariuszy zgodnie z art. 347 § 1 ksh.

Zasadniczo wynagrodzenie członków zarządu jest objęte tajemnicą. Z ochrony takiej nie korzystają jednak menadżerowie zatrudnieni w spółkach państwowych.

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami (Dz. U. Nr 26 poz. 306) informacje o wynagrodzeniach członków zarządów jednostek wskazanych w art. 1 pkt 1-13 ustawy oraz nagrodach rocznych, świadczeniach dodatkowych i odprawach jawnych nie podlegają ochronie na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych i tajemnicy handlowej.

Równocześnie należy zauważyć, iż wynagrodzenie członków zarządów spółek państwowych nie może przekraczać sześciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Wynagrodzenie członków zarządów spółek handlowych nie korzysta z pełnej ochrony przewidzianej w art. 84 kodeksu pracy. Pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść tego prawa na inną osobę. W przypadku spółek państwowych postanowienia dotyczące wynagrodzenia członków zarządów spółek państwowych mogą być oceniane przez pryzmat zasad współżycia społecznego jako nieważne, gdy przekraczają granice godziwości. Członkom zarządów zatrudnionym na podstawie umowy o pracę - jako osobom zarządzającym w imieniu pracodawcy zakładem pracy - nie przysługuje wynagrodzenie oraz dodatek z tytułu pracy poza normalnymi godzinami pracy.

Członkowie zarządu zatrudnieni na podstawie umowy o pracę ponoszę też odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone pracodawcy na innych zasadach niż pozostali pracownicy.

Decydujące znaczenie przy ustalaniu ich odpowiedzialności ma fakt, czy mieli wiedzę niezbędną do podjęcia określonej decyzji. Jeśli przy podejmowaniu decyzji musieli się wykazać wiedzą, która co prawda nie wynikała z ich wykształcenia, ale była łatwa do nabycia i opanowania nawet dla osoby niebędącej fachowcem, wówczas odpowiadają samodzielnie za powstałą szkodę.

Podstawa prawna: ustawa kodeks spółek handlowych ( Dz. U z 2000 Nr 94 poz. 1037 ze zm.)

Przemysław Gogojewicz


Zobacz także:

Gogojewicz Przemysław

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

  • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

    ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

    Wyświetl wizytówkę
  • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

    ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

    Wyświetl wizytówkę
  • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

    ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

    Wyświetl wizytówkę
  • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

    ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

    Wyświetl wizytówkę
  • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

    Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

    Wyświetl wizytówkę
  • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

    ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

    Wyświetl wizytówkę
  • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

    ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

    Wyświetl wizytówkę
  • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

    ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

    Wyświetl wizytówkę
  • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

    ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

    Wyświetl wizytówkę
  • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

    ul. Słupecka 9/1, Gdynia

    Wyświetl wizytówkę
  • Kancelaria MERITUM

    ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

    Wyświetl wizytówkę
  • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

    Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

    Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 25738 )
Array ( [docId] => 25738 )

Array ( [docId] => 25738 )