Kto ustala wynagrodzenie członków zarządu w spółce?

Autor: Gogojewicz Przemysław
Data: 10-10-2012 r.

Rada nadzorcza ustala wynagrodzenie członków zarządu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub innej umowy, chyba że statut stanowi inaczej. Walne zgromadzenie może upoważnić radę nadzorczą do ustalenia, że wynagrodzenie członków zarządu obejmuje również prawo do określonego udziału w zysku rocznym spółki, który jest przeznaczony do podziału między akcjonariuszy zgodnie z art. 347 § 1 ksh.

Zasadniczo wynagrodzenie członków zarządu jest objęte tajemnicą. Z ochrony takiej nie korzystają jednak menadżerowie zatrudnieni w spółkach państwowych.

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami (Dz. U. Nr 26 poz. 306) informacje o wynagrodzeniach członków zarządów jednostek wskazanych w art. 1 pkt 1-13 ustawy oraz nagrodach rocznych, świadczeniach dodatkowych i odprawach jawnych nie podlegają ochronie na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych i tajemnicy handlowej.

Równocześnie należy zauważyć, iż wynagrodzenie członków zarządów spółek państwowych nie może przekraczać sześciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Wynagrodzenie członków zarządów spółek handlowych nie korzysta z pełnej ochrony przewidzianej w art. 84 kodeksu pracy. Pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść tego prawa na inną osobę. W przypadku spółek państwowych postanowienia dotyczące wynagrodzenia członków zarządów spółek państwowych mogą być oceniane przez pryzmat zasad współżycia społecznego jako nieważne, gdy przekraczają granice godziwości. Członkom zarządów zatrudnionym na podstawie umowy o pracę - jako osobom zarządzającym w imieniu pracodawcy zakładem pracy - nie przysługuje wynagrodzenie oraz dodatek z tytułu pracy poza normalnymi godzinami pracy.

Członkowie zarządu zatrudnieni na podstawie umowy o pracę ponoszę też odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone pracodawcy na innych zasadach niż pozostali pracownicy.

Decydujące znaczenie przy ustalaniu ich odpowiedzialności ma fakt, czy mieli wiedzę niezbędną do podjęcia określonej decyzji. Jeśli przy podejmowaniu decyzji musieli się wykazać wiedzą, która co prawda nie wynikała z ich wykształcenia, ale była łatwa do nabycia i opanowania nawet dla osoby niebędącej fachowcem, wówczas odpowiadają samodzielnie za powstałą szkodę.

Podstawa prawna: ustawa kodeks spółek handlowych ( Dz. U z 2000 Nr 94 poz. 1037 ze zm.)

Przemysław Gogojewicz


Zobacz także:

Gogojewicz Przemysław

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Biznesplan

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 25738 )
Array ( [docId] => 25738 )

Array ( [docId] => 25738 )