Likwidacja spółki z o.o. – sporządzenie bilansu otwarcia

Autor: Michał Koralewski
Data: 14-03-2014 r.

Likwidacja spółki jest procesem wieloetapowym i prowadzi do unicestwienia jej bytu prawnego i wykreślenia z rejestru przedsiębiorców. W procesie likwidacji spółki z o.o. można wyróżnić kilka zasadniczych elementów. Jednak bardzo ważnym jest samo sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji.

Na likwidację firmy składają się następujące czynności:

 • otwarcie likwidacji,

 • wybór osoby likwidatora,

 • zgłoszenie likwidacji do rejestru,

 • ogłoszenie o otwarciu likwidacji,

 • sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji,

 • przeprowadzenie czynności likwidacyjnych,

 • zaspokojenie wierzycieli spółki,

 • sporządzenie bilansu oraz sprawozdania likwidacyjnego,

 • wykreślenie spółki z rejestru,

 • dokonanie podziału majątku między udziałowców,

 • oddanie na przechowanie ksiąg i dokumentów spółki.

Sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji

Likwidatorzy powinni sporządzić bilans otwarcia likwidacji. Dokument ten likwidatorzy składają zgromadzeniu do zatwierdzenia. Do bilansu likwidacyjnego należy przyjąć wszystkie składniki aktywów według ich wartości zbywczej. Bilans otwarcia likwidacji należy sporządzić w terminie 15 dni od zajścia zdarzeń, które spowodowały otwarcie likwidacji, nie później jednak niż w ciągu 3 miesięcy od tej daty (art. 52 ust. 3 w zw. z art. 12 ust. 2 ustawy o rachunkowości). Jeżeli czas trwania likwidacji jest dłuższy niż rok, likwidatorzy powinni po upływie każdego roku obrotowego składać zgromadzeniu sprawozdanie roczne ze swej działalności oraz sprawozdanie finansowe. Rokiem obrotowym będzie w przypadku likwidacji 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych liczonych od dnia rozpoczęcia likwidacji.

Michał Koralewski, radca prawny

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34404 )
Array ( [docId] => 34404 )